ထမံသီ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရြာသားမ်ားက နစ္နာေၾကးေပးရန္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရကို ေတာင္းဆို

0
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရြာသားတခ်ဳိ႔

ေျပာင္းေရႊ႕ခံရြာသားတခ်ဳိ႔

ျမန္မာျပည္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ထမံသီေရအားလ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားက အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကုိ မိမိတို႔၏ဆုံးရံွဳး မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကသည္။

ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကူကီး(ခ်င္း) တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ၾကေသာ ေလေ၀ယံေက်းရြာ ႏွင့္ တဇုံးေက်းရြာရွိ မိသားစုေပါင္း (၁၉၂) စုတို႔မွ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အိႏိၵယသံရံုး ႏွင့္ အမွတ္(၁)လ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌါနသို႔ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ကူကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရံုး၏ ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကူကီးအမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရံုး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚဘြိဳင္းႏူးက “ ထမံသီေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာသားေတြရဲ႕ဘ၀ေတြ ပ်က္ဆီးခဲ့ရတယ္၊ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ တာ၀န္အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္၊ ဒီအရာက နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ထိခိုက္ခံရတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုလူထုအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိမရွိဆိုတာ စမ္းသပ္တဲ့ အေျခအေနတခု လည္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ယခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏွင့္ အိႏိၵယအစိုးရသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထမံသီေရအားလ်ုပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းကစၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေလေ၀ယံေက်း ရြာႏွင့္ တဇုံးေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားကို အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္ကာ မိမိတို႔ရြာ ေဟာင္းမွ မုိင္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔ ေ၀းကြာ ေသာ ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

ေျမတူးစက္မ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဆုံးရွံဳးသြားသည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ား ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ အမ်ားစုမွာ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ် ေသာေငြ)ကို သာ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု လည္း ကူကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၁၂၀၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ ထမံသီေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ အိႏိၵယနုိင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီျမိဳ႕ အက်ယ္အ၀န္းနီးပါးမွာ ေရလြမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၄၅,၀၀၀တို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ စို္က္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကူကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ကေျပာသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိႏိၵယအစိုးရသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္အပါအ၀င္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္္မ်ားျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို လုံး၀ရပ္တန္႔လုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.