တီးတိန္တြင္ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမခ်ေပး သည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးထံ တင္ျပ

0

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအစီစဥ္ျဖင့္ ခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ား ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ်ေပးရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ တခ်ဳိ႕ မွာသာ ကြက္ၾကား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ညီတူညီမွ်ခြဲေ၀ခ်ေပးရန္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ မိၿမိဳ႕ဖ ေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယင္းကိစၥကို တီးတိန္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေကာ္မတီအဖြဲ႔က ဆယ္သြယ္ေရးစာတိုက္ ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ထံ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က စာေရးသားေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဟားခါး၊ ဖလမ္း ႏွင့္ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တန္းဖိုးနည္းဖုန္း စုစုေပါင္း ဖုန္းကဒ္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ခ်ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တီးတိန္ၿမိဳ႕မွာမူ AERIAL တုိင္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ခ်ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ဦးနနင္မုန္မွ တီးတိန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ AERIAL တုိင္တပ္ဆင္ၿပီးမွသာလ်င္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ား ခြဲတမ္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ AERIAL တုိင္တပ္ဆင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တီးတိန္ ၿမိဳ႕တြင္ GSM ၊ CDMA ဖုန္းမ်ားကို အဆင္ေျပစြာသံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ကေျပာဆိုထားသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ေလမိုင္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔တြင္ရွိေသာ ကေနဒီေတာင္ထိပ္၌ တပ္ဆင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး Tower တိုင္ ႏွင့္ တီးတိန္ ၿမိဳ႕ Tower တိုင္ေပၚ၌ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ GSM ႏွင့္ CDMA ဖုန္းမ်ားကို အဆင္ေျပစြာသံုးစြဲႏုိင္ၾကၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္လည္း တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း မ်ားအတြက္ GSM ဖုန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၂၆၉) ေျခလွ်င္တပ္ရင္းအတြက္ CDMA ဖုန္း အလံုး (၅၀)ကို လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲၾကသည့္အျပင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၀ယ္ယူ သူအရပ္သားမ်ားမွလည္း သံုစြဲေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မွ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ AERIAL တိုင္မ်ား မတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္း အသံုးျပဳ၍မရ ေသးသည့္အတြက္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမခ်ေပးသည့္သေဘာေျပာဆိုျခင္းမွာ ယံုၾကည္ႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေကာ္မတီအဖြဲ႔က ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေစတနာျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ေသာ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို အမ်ားျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတသည့္ အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ ေစတနာကို ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ကြက္ၾကားမရြာေစဘဲ အမ်ားျပည္သူမ်ားအ တြက္ရြာေစသင့္သည္ဟု တီးတိန္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ကေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.