ေငြေၾကး သုံးစြဲမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအစားထုိး

0

သက္ဆုိင္ရာမွ ခ်ေပးသည့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး ေထာက္ပ့ံေငြစီးဆင္းမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ မတူ ပီၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ BC
အဆင့္တဦးအား ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ ယခုလ ေအာက္တုိဘာ ပထမ ပတ္က အစားထုိးလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး Pi Ci lih အစားျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ Pu Cung အား၄င္း၊ ရုံးအုပ္ Pu Lungtoeng အစား မင္း တပ္ ခရိုင္ ပညာေရးရုံးမွ Pu
Sakoek တုိ႕အား၄င္း အစားထုိးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတူပီၿမိဳ႕၊ ငလားရပ္ကြက္၊ ရမ္ၾကီး၊ ေဆာ္တီ ႏွင့္
တင္ေလာင္ေက်းရြာအစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းအတြက္သိန္း ၁၄၄ စီ၊ ေလရိန္း(ေအ) အစုိးရ မူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ က်ပ္ သိန္း၁၈၀ ႏွင့္
တိန္ဆီးအစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္း အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၂၈၈ ခ်ေပးသည္ကုိ GAD , စည္ပင္ကုိ အသိ မ ေပးပဲ မိမိတုိ႕သေဘာျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

“အဲဒီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးနဲ႕ ရုံးအုပ္ကုိ စည္ပင္၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပြင့္လင္းမႈမရွိဘူး ဆုိၿပီး ေငြျပန္သြင္းဖုိ႕
ျပန္ေတာင္းတာ တ၀က္စီပဲ ျပန္အပ္ႏုိင္ၾကတယ္ ” ဟု မတူပီၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥအတြက္ ျပည္နယ္ပညာေရးရုံးမွ ၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးအား စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယခု ကဲ့သုိ႕ လူစား ထုိးလုိက္ျခင္းသည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအကင္းမဲ့ဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဒသခံ
အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာတဦးက လည္း ေျပာဆုိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.