လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္း ႏွင့္ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေမးအေျဖ

0

Thura Shwe Mann

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ယခုလ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးသုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီး၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။

(လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္ ဆင္းရဲတဲ့ ေက်ာင္းသား ကေလးေတြအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ Zalai ရြာသစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၃, ၃၀၀,၀၀၀ ေထာက္ပ့ံ ခဲ့သည္။ ( The Hakha post)

Pu Robin ေမးျမန္းခ်က္

ေမး။      ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက  ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တုိက္ရုိက္ ခန္႕ထား ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ား ျပည္နယ္၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႕ထားျခင္း ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ႏုိင္မ လား၊

 

ေျဖ။       ။ က်ေတာ္တုိ႕ဖက္ကလည္း ဒီကိစၥ စဥ္းစားပါတယ္၊အေရြးခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ လူထုသေဘာထား လုိအပ္တယ္၊

 

ေမး။      ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္သူနဲ႕ေတြ႕ဆုံမႈေတြျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ခ်မေပးသင့္ဘူးလား၊

ေျဖ။       ။ တၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးအတြက္ သိန္းတေထာင္စီကုိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်ေပးထားပါတယ္၊

 

Pu Chanpum ေမးျမန္းခ်က္

ေမး။      ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ပဲ ပင္လုံကဲ့သုိ႕ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္၊

ေျဖ။       ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒအရ သြားေနတာပါ၊ ပင္လုံညီလာခံတုန္းက ကုိယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈ အားကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ တယ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္ပဲ က်ေတာ္တုိ႕ေတြအားလုံး ယခုလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြတည္ေဆာက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္၊

 

Pu Lal Maung Cung ေမးျမန္းခ်က္

ေမး။      ။ ျပည္ေထာင္စု နဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္မွာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္ နည္းပါးလြန္းတယ္၊ အမွန္က ျပည္နယ္ကုိ ပုိေပးသင့္ပါတယ္၊

ေျဖ။       ။ မွန္ပါတယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လက္ထက္မွာရွိပါတယ္၊ ျပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုသေဘာထား နဲ႕အတူ ေတာင္းဆုိဖုိ႕လုိအပ္တယ္၊

 

ေမး။      ။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဘတ္ဂ်က္မရွိေတာ့ အလုပ္လုပ္လုိ႕မရပါ၊ ဒီေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးသင့္ပါတယ္၊

ေျဖ။       ။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ဖက္က လုိအပ္သလုိ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿပီး ေတာင္းဖုိ႕လုိအပ္တယ္၊ ( အျမဲတမ္းေတာင္းေပမဲ့ မရပါ)

 

ေမး။      ။ ျပည္နယ္အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္နည္းလြန္းတယ္၊ ဥပေဒေၾကာင္းလမ္းအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိေပးၾကပါ၊

ေျဖ။       ။ ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖုိ႕လုိအပ္တာေတြလည္းရွိႏုိင္သလုိ ျပည္နယ္ဖက္ကလည္း ေျပာရဲဆုိရဲဖုိ႕လုိအပ္တယ္၊ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္အေပၚ တာ၀န္ခံရဲဖုိ႕နဲ႕ တာ၀န္ယူရဲဖုိ႕လုိအပ္တယ္၊ အခု ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမွင့္ျခင္းနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး မလုိလားသူေတြအမ်ားၾကီးပါ၊ ဒါေပမဲ့ လုပ္သင့္တယ္ဆုိၿပီးတာ၀န္ခံရဲလုိ႕ သတၱိရွိရွိနဲ႕ လုပ္တာျဖစ္တယ္၊

 

ေမး။      ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ျပည္သူအေရြးခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ လူထုကုိယ္စား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင့္တာေတြရွိေနပါတယ္၊

ေျဖ။       ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ရတဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရွိသလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ မပါ၀င္ရတဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြလည္းရွိတယ္၊ ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္နည္း လုပ္ ဟန္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႕လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္၊

 

ေမး။      ။ ျပည္ေထာင္စု နာယက နဲ႕ အဖြဲ႕ ခ်င္းျပည္ေရာက္ရွိလာတာ ၀မ္းသာရေပမဲ့ ဒီေန႕ တနဂၤေႏြေန႕ဟာ ခရစ္ယာန္ ေတြ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္တဲ့ေန႕ျဖစ္ပါတယ္၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ တန္းသား လူနည္းစု ကုိးကြယ္ဘာသာကုိ ေလးစားေပးၿပီး ဘာသာေရးတန္းတူခြင့္ကုိ အေျခခံၿပီး သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု နာယက၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးေတြ၊ ျပည္နယ္မွဴးေတြက အစ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ ခရီးမသြားဖုိ႕ တင္ျပခ်င္ တယ္၊

ေျဖ။       ။ က်ေတာ္လည္း ထန္တလန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေျပာမွ ရွင္းသြားတယ္၊ ဒီေန႕ဟာ က်ေတာ္တုိ႕ ကုိးကြယ္ဘာသာအရ  တန္ေဆာင္မုန္းလျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒါ ေသးေသးဖြဲ႕ဖြဲ႕ကိစၥမဟုတ္ပဲ အေလးထားရမယ္၊

 

ေမး။      ။ မၾကာခင္က ဟားခါးမွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံၾကီးတရပ္က်င္းပၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးဘုံ သေဘာတူ ညီခ်က္ ေတြခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္၊ အဲဒါကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ ဒီဘုံသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတြလုိခ်င္တာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ လ်က္ လုိအပ္ သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္တယ္၊

ေျဖ။       ။ အဲဒီဘုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြ က်ေတာ္တုိ႕ဆီမေရာက္ရွိေသးပါ၊ လုပ္ေပးႏုိင္တာ၊ လုပ္ေပးသင့္တာေတြရွိမယ္၊

Share.

About Author

Leave A Reply