လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနခ်င္းျပည္ နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

0

Source: Khonumthung

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ထန္တလန္ – အိုင္ဘူရ္ – ႏွာရိန္ – မတူပီ လမ္း) ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး အေျခ အေနကို ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ပူးဟုန္းဟိုငး္ က ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၄ မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဟုန္းငိုင္းက ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေဖာက္ လုပ္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူ႕မ်က္ႏွာကို မွ ေထာက္စရာမလိုေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

“ က်ေတာ္တို႔ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ ေထာက္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ေရရွည္သံုးလို႔ရမယ့္၊ လူထုအက်ိဳးျပဳ မယ့္ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းပဲ ေဖာက္လုပ္သြားမယ္” ဟု အက်ယ္ ၂၄ ေပ ျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ထန္တလန္ – ႏွာရိန္ လမ္း၊ လမ္းတာခ်ဲ႕လုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေက်းရြာအမ်ားစုကလည္း ၎တို႔ေက်းရြာကို အဆိုပါ လမ္းမႀကီး ျဖတ္ သြားႏုိင္ေအာင္ ေဖာက္လုပ္ေပးေစ ရန္ ေဒသခံမ်ားကေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က “ေနာင္က်မွ ဒီ လမ္းအူေၾကာင္းက ဟိုကေကြ႔လိုက္၊ ဟိုက ျဖတ္လိုက္၊ ဟိုကဒီကမွားတယ္ေျပာလိုက္ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ညွိလိုက္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းရႈပ္မွာစိုး လို႔ အခုလာ တယ္၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ထန္တလန္ကေန ဒီ ႏွရိန္အထိက ေျဖာင့္ျဖဴးေနရမယ္ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ သံုးတဲ့ အမ်ားသံုး ျဖစ္ရမယ္။ ဘယ္ကပဲ သြားသြား သူက Main လမ္းႀကီး ျဖစ္ရမယ္ အဲဒီ Main လမ္းႀကီးျဖစ္ ၿပီဆိုတဲ့ခါၾကမွ အဲဒီမိန္းလမ္းႀကီးကို က်န္တဲ့ရြာေတြက လာခ်ိတ္ ၾကမယ္၊ မိန္းလမ္းႀကီးကို ေကာင္းေကာင္း မေဖာ္ေသးပဲနဲ႔ဟိုေတာင္ ကိုတက္ ဒီေတာင္ကိုတက္ လုပ္ေနရင္ ဘယ္လို လုပ္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာလဲ၊ က်န္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ရြာေတြကလည္း နားလည္ေပးေစခ်င္ တယ္” ဟု ႏွရိန္ေက်းရြာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၏ ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အဖြဲ႔ က်န္းမာပါ ေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ ဆို သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္အထူးစပ္ဆိုထား ေသာ သံစံုသီးခ်င္းမ်ား၊ ရိုးရာ ခ်င္းေခါင္ရည္အပါအဝင္ နံနက္စာ၊ ညေနစာမ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦး ငြန္ဆန္းေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦး ရိုဘင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးႏွင့္ ဒု-အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အထူးအဖြဲ႔ (၁၁) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုက္ပါ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထန္တလန္-ႏွရိန္-ေရဇြာ-မတူပီ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ထန္တလန္မွ ႏွာရိန္ ေက်းရြာအထိ မိုင္ ၅၀ ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွာရိန္-ေရဇြာလမ္းကိုမူ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ဆက္လက္ ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေဖာက္လုပ္ လ်က္ရွိေသာ မိုင္တိုင္ (၀/၀ – ၃၅/၀) အထိကို လမ္းေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအထူးအဖြဲ႔ (၁၁) မွ တာဝန္ယူေဖာက္ လုပ္ လ်က္ရွိၿပီး က်န္ မိုင္တိုင္ (၃၅/၀ – ၅၀/၀) ကို ေခၚႏူးသုန္ ကုမၸဏီလီမိတက္က တာဝန္ယူ ေဖာက္ လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ေခ်ာေမာစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply