တင္ဒါအသစ္ျပန္လည္ေခၚယူေပးပါရန္ေတာင္း ဆုိထားသည့္အေပၚ မလိုက္ေလ်ာေပးပါက ဆက္လက္ ဆႏၵေဖၚထုတ္မည္

0

IMG copy

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ မွ၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက ထန္တလန္ျမိဳ ့ရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ဟားခါးျမိဳ ့ရွိ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ တင္ဒါေခၚယူျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ ၾကေသာေၾကာင့္ တင္ဒါ အသစ္ျပန္ လည္ေခၚယူေပး ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို မလိုက္ေလ်ာေပး ပါက ဆက္လက္ ဆႏၵေဖၚထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ ့ျဖိဳးေရးက တာ၀န္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အနက္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ ကားလမ္းမ်ား ကို ေဒသခံျပည္ သူ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ဟားခါးျမိဳ ့ကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚ ယူျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ ေနၾကေၾကာင္း ထန္တလန္ျမိဳ ့ရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ Pu Siang Cung Bik က ဆိုသည္။

တင္ဒါအသစ္ေခၚယူေပးရန္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ရွိ ျမိဳ ့နယ္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မီတီ၊ ျမိဳ ့နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မီတီ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန ့စဲြ ျဖင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူးဟုန္းငုိင္းထံ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသို ့တင္ျပျခင္းအေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရဘက္မွ ယေန ့အထိ မည္သည့္ တြန္ ့ျပန္ခ်က္မွ မျပဳလုပ္ေပး သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို ့ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေတာ္တို ့ အတိုင္းအတာ တခုအထိေတာ့ ေစာင့္အုံးမယ္၊ တကယ္လုိ ့ ဘာတြန္ ့ျပန္ခ်က္မွ မရဘူးဆိုရင္၊ သမၼတရုံး (သို ့မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္အထိသြားမည္၊ လိုအပ္လို ့ရွိရင္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ပဲြ အထိ သြားမွာဘဲ” ဟု Pu Siang ကဆိုသည္။

ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရသန္ ့သြယ္ယူေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဟားခါးျမိဳ ့ အေျခစိုက္ Pu Thawng Kian, Pu Thla Bik, Pu Chum Ling ႏွင့္ Pu Maung Maung တို ့ပိုင္ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ အစိုးရက တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ထလန္(က)- ဟရီဖီေက်းရြာလမ္း၊ ဆလင္း- သီကီရ္- ၀မ္ကြာေက်းရြာလမ္းႏွင့္ ဆိုင္က- ရြာဘုတ္ေက်းရြာလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ သည္။

ယင္းကဲ့သို ့ ေဒသခံ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ တျခားျမိဳ ့နယ္ ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါေခၚျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူလူထု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခရုမစိုက္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ကန္ ့ကြတ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရသို ့ ေပးပို ့ သည့္စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည့္ “ျပည္သူဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”  ဆိုသည့္ အတိုင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ ျပသနာ မျဖစ္ပြါးမီ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ ့မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး တင္ဒါမ်ား အသစ္ျပန္ လည္ေခၚယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အဆိုပါစာတြင္ ျမိဳ ့နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီ၊ ျမိဳ ့နယ္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အျပင္ ေဒၚဇာတလဲမ္း၊ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ပူး လာလ္ေမာင္က်ဴံး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ထန္တလန္ျမိဳ ့ရွိ I Love Chinland Company, ခ်င္းလဲန္ညီညြတ္ေရးကုမၸဏီ၊ Chin Green Hill Company ႏွင့္ ေတာင္ေပၚပန္း ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရွိသူ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

မိတၱဴကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ ့ကို၄င္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကကို၄င္း၊ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို၄င္း အသီးသီးေပး ပို ့ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply