ပထမအၾကိမ္မတူဖိုရမ္(Matuforum)တစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

0

Matu

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ား၏ ေရွ ့ေရး အတြက္ ေရွးရႈလ်က္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ မတူဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို လမည့္ ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန ့မွ ၁၇ ရက္ေန ့ အထိ မတူပီျမိဳ ့ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖိုရမ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပူးဒိုင္ထုန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ မတူပီျမိဳ ့ ေပၚရွိ မတူမ်ဳိးႏြယ္ စု ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံကာ ဖိုရမ္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန ့ထုတ္ The Matupi Times သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိုရမ္တစ္ရပ္က်င္းပ ရန္ စီစဥ္ထား သည့္အေပၚ ပူး ဒိုင္ထုန္းဦးေဆာင္သည့္ အစည္းအေ၀းက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ မႈ ျပဳလုပ္ျပီး ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဖိုရမ္ကိုတြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု၏ စည္းလုံးေရးႏွင့္ ေရွးေရး အေျခအေန၊ မတူယဥ္ေက်းမႈ ဥပေဒ အေရး၊ လူေနမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တိုးတက္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရး၊ ျမိဳ ့ တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အေျခအေန၊ ပညာေရးႏွင့္ လူငယ္အေရး စသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုရမ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ မတူပီျမိဳ ့ ျပင္ပတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေရ ၁၀၀၊ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ျမိဳ ့ေပၚရွိ ျပည္သူလူထုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ဦးခန္ ့ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ဖိုရမ္ကို မတူပီျမိဳ ့ေပၚရွိ Matu Association of Baptist Churches (MABC) ခန္းမတြင္ က်င္းပ ရန္ျဖစ္ျပီး ဧည့္ခံ ေကြ်းေမြးေရးကို Matupi Youth Association (MYA) ႏွင့္ Matupi Women Organization (MWO) တို ့က တာ၀န္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

မတူပီျမိဳ ့နယ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု ဦးေရ ၇၀၀၀၀ ခန္ ့ရွိမည္ဟု ယူဆရသည့္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား တစု တစည္း တည္းျဖင့္ ဘုံစုရပ္တခုရရွိရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ယင္းဖိုရမ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ရွာေဖြရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code