ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာျမတ္အုန္းခင္ ခ်င္းလူမႈဒုကၡ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀၁. ၃၃ ကူညီ

1

11

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ခ်င္းလူမႈဒုကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀၁ . ၃၃ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ အဆုိပါ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေငြအား ျပည္နယ္၀န္ၾကိးခ်ဳပ္ကုိယ္စား နယ္စပ္ေရးရာလုံျခဳံေရး ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းဦးထံ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္ထဲက ဟာျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးဒုကၡ ကူညီေရး အတြက္ သိန္း ၁၀၀၀၊ မိဘမဲ့၊ အုိမင္းမစြမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၀၁.၃၃ စုစုေပါင္း သိန္း ၁၇၀၁.၃၃ ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိ တဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါေထာက္ပ့ံေငြကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အထူးသျဖင့္ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမ်ား၊ အုိမင္းမစြမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၊  တသီးပုဂၢလ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေဆာင္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္းအဖြဲ႕ ၂၄ ခု အတြက္ ေထာက္ပ့ံ ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္အုန္းခင္က အစုိးရ၏ လူမႈဒုကၡကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒုကၡ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာလုံျခဳံေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ Rev. Hoicungtum တုိ႕က ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ Hakha Town Hall တြင္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္မွ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. Nibawi Letaung on

    ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ထဲကဟာႀကီးကုိ လွဴတယ္လုိ႔ ေျပာတာ အံံ့ၾသစရာေကာင္းတာပဲ… အမွန္မွာက အႏွိမ္ခံရတာပဲေလ… ဘတ္ဂ်က္ကုိ လာေပးတာ သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိလုိ႔မဟုတ္ဘူးလား… သနားလုိ႔ေပးတယ္လုိ႔ သေဘာထားရင္ ေျပာခ်င္တယ္ မသနား ပါနဲ႔ ခ်င္းေတြက ကံဆုိးလုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး… ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ျခယ္လွယ္ခံရမႈေၾကာင့္ပါ… အဲတာ နားလည္သင့္ တယ္…

Leave A Reply