ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည့္ ေနရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္မျပဳ

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲတရပ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟား ခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမ၌ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳ လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦး ဟုန္းငိုင္က ပဲြမိန္႔ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိရာ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က လူေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ဆံ့ေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္မျပဳ ေသာေၾကာင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ NLD ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႔ကေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တို႔က Carson ခန္းမမွာ ေဟာေျပာပြဲလုပ္ဖို႔ကို စာတင္ထားေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး နဲ႔ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔ တို႔ က ေတာ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ဆံုးျပည္ နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေတာ့့ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ NLD ရံုးမွာဘဲ အဲဒီေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ’’ ဟု ဦးဇိုဘြဲ႔က ခိုႏူမ္းသုန္ ကိုေျပာသည္။
Carson ခန္းမသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ ခရစ္ယာန္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္မွ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ခန္း မျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲ မ်ား က်င္းပရာတြင္ အသုံးျပဳဆုံး ခန္းမျဖစ္သည္။

 
ပြဲမိန္႕မရေသာေၾကာင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ဟားခါးၿမိဳ႕ NLD ရံုးတြင္ နံနက္ပိုင္း ၈ နာရီခြဲမွ ၁၀ နာရီအထိက်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္  မ်ား၊ ကေလး ၿမိဳ႕NLD ဥကၠဌ နဲ႔ ဦးဇိုဘြဲ႔တို႔မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ေဒသခံျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔က ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ လက္မွတ္ေရးခဲ့ၾကသည္ဟု ခ်င္းျပည္ နယ္ NLD ဥကၠဌကေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ ဤဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆ဝ၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊
၁ဝ၉၊ ၁၄၁၊၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂ဝဝ၊ ၂ဝ၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃ဝ၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂ဝ၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁ဝ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆
တို႕ရွိ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ဆႏၵ မဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္၊

( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္ သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply