ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း မျပဌာန္းေရး ဆုေတာင္း ပြဲျပဳလုပ္

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

သာသနာေရး ဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒတရပ္ အေနျဖင့္ မျပဌာန္းရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစုံမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမတြင္ ဆုေတာင္းပြဲတ ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစ ႏုိင္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဥပေဒ တရပ္ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳမျပဌာန္းရန္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္ႏွ လံုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ကိုယ္းကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ထံ ယခုကဲ့သို႔ ၀တ္ျပဳဆု ေတာင္းခဲ့ ၾက ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု Pastor Bawi cung Lian က ေျပာသည္။

 

“ ဒီ ဥပေဒဟာ ေနာင္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ မွာ မတင္ျပေရး၊ လႊတ္ေတာ္မွာ လည္းအတည္မျပဳေရး၊ ဥပေဒအေနနဲ႔ မျပဌာန္းေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္တဲ့ ဘုရားသ ခင္ကေန ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကအစ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အားလံုးရဲ့ စိတ္ႏွလံုး ကို ေျပာင္း လဲေစဖုိ႕ က်ေနာ္တို႔ဘာသာေရး ဘက္ကေန ဆုေတာင္း ျခင္း ျဖစ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

 

ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေဒသခံ ၈၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၇ မွ ၈ နာရီအထိ တစ္နာရီၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဘာသာ ကူးေျပာင္း လိုသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရ မည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမွ အျခား ဘာသာ သို႔ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ကူးေျပာင္းျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စီစစ္ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႔မွ စီစစ္မည္ဟု ပါရွိသည္။

 

ထို႔အျပင္ ဘာသာကူးေျပာင္းလိုသူသည္ အျခားဘာသာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ ကူးေျပာင္းလိုေၾကာင္း ဆႏၵရွိလွ်င္ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႔က ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ကို ထုတ္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

 

ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန္၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ (သို႔မဟုတ္) အလြဲသုံးစားျပဳရန္ အႀကံျဖင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းပါက ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

 

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က တိုက္တြန္း ေတာင္း ဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ဥပေဒ တရပ္အေနျဖင့္ ျပဌာန္းရန္ အၾကံျပဳ ထားေသာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ခ်င္းႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ကလည္း ၀ါစင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

 

အလားတူ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ခ်င္းေရးရားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒ တရပ္ အေနျဖင့္ မျပဌာန္းရန္၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘာသာကူး ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္း မ်ဴိးကို ေနာင္အနာဂတ္ တြင္ ပါလီမန္မွာ တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္စိန္ ထံ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

 

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘာသာေရးကူးေျပာင္းမႈမူၾကမ္းသည္ ယခင္ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၁ သန္း ေက်ာ္က ေထာက္ခံသည္ ဆုိသည့္ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေနာက္ ဆက္ တြဲျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမူၾကမ္း ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပထားေပမဲ့ လႊြတ္ေတာ္က သက္ဆုိင္ ရာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ ျဖတ္သန္းရမည္ဆုိၿပီး ျပန္လည္လႊဲခ်သည့္ အဆုိ ျဖစ္ သည္ ဟု ေလ့ လာသိရွိရသည္။

 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈ အရ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၃၃၀၄၇ ရွိသည့္ အနက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၄၆၅၃၅၂(၈၇.၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24})၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ၆၀၁၉၉(၁၁.၂၉{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24})၊ နတ္ဘာသာ၀င္ ၄၀၆၄(၀.၇၆{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24})၊ အျခားဘာသာ၀င္ ၃၄၃၂(၀.၆၄{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply