ပခုကၠဴတကၠသုိလ္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္း

1

Pakokku university

 

ယခုလ ဇြန္ ၂၈ ရက္ေန႕က ပခုကၠဴ ခ်င္းတကၠသုိလ္ ရွိ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ မတူ၊ မရာ၊ ဇုိတုန္း၊ ဒုိင္၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္ ေက်ာင္းသား အသင္း အဖြဲ႕၊ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီမွ ေခါင္းေဆာင္ ၄၂ ဦး ပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀းက ပခုကၠဴ ခ်င္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ( CSU) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕ စည္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

CSU ( ပခုကၠဴ)  ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကုိေအာက္ပါအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

– Salai Hal Tu Thang (ဥကၠဌ)

– Salai Tin Lian Maung ( ဒုတိယ ဥကၠ႒)

– Salai Bie Nei Cho Tha (အတြင္းေရးမွဴး)

– Mai Zing Hung (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)

– Mai KyiKyi Win (ဘ႑ာေရးမွဴး)

– Mai Sein Mary (ဘ႑ာထိန္း)

 

CSU (ပခုကၠဴ) ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Unity is Strength ျဖစ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၁။ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ုိင္းပင္းကူညီရန္၊

၂။ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမွဴဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္၊

၃။ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊

၄။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မတူကြဲျပား၍ နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ အားနည္းေသးသည့္ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားအျပန္ အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊

၅။ ျပည္သူလူထုအား ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

၆။ ေက်ာင္းသား/သူ အခြင့္အေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၇။ အဓိက အားျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ အမိတိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အက်ိဳးျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္၊

 

အစည္းအေ၀းကုိ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁၁) ရပ္ကြက္၊ လမ္းအမွတ္ (၁၈)၊ ေတာင္ဇလပ္ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကၿပီး ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီ ေခါင္းေဆာင္ Salai Felika (B.Sc (Hons), M.Sc, M.Res)၊ Salai Biezama (B.Sc (Hons)၊ Salai Ram Uk Thang (B.Sc 2nd) တုိ႕မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 

CSU ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ကေလး၊ မုံရြာ၊ ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ ပခုကၠဴ၊ ျပည္၊ စစ္ေတြ၊ ေရဆင္း တကၠသုိလ္အသီးသီမွ ခ်င္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဟားခါး၊ အန္း  GTI မွ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံး ပတ္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

 

ကေလးတကၠသုိလ္တြင္ CSU ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ၿပီး အျခားခ်င္း တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသီးသီး ဖြဲ႕စည္းသြားၾကမည္ဟုလည္း သိရသည္။

 

လက္ရွိ ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္တြင္ ခ်င္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ၾကသည္။

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply