ခ်င္းျပည္နယ္ ေန ့စားလေပး ေက်ာင္းဆရာ/မ (၃၀) ေက်ာ္ေနရာအတြက္ အလုပ္ျပန္ေခၚ မည္

0

Lailenpi School

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေန ့စားလေပး ေက်ာင္းဆရာ/မ (၃၀) ေက်ာ္သည္ ယေန ့ခ်ိန္အထိ ၎တို ့ တာ၀န္က် သည့္ ေဒသ သို ့ေရာက္ရွိ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ ေခၚ ယူမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန ႔က ေန ့စား လေပး ေက်ာင္း ဆရာ/မ (၁၆၄၀) ကို အလုပ္ ခန္ ့ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန ့အထိ သက္ဆိုင္ ရာ တာ၀န္က်ရာ ေဒသသိ႔ုအေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္ ေရာက္ ရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပညာေရး ရုံးမွ အရာရွိ ဦးဗန္ရုိထန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကားျပီး The Messenger Media တြင္ေဖၚျပ ထား သည္။

အဓိကအားျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္းပိုင္း ကန္ပက္လက္ ႏွင့္ ပလက္၀ျမိဳ ့ နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္က် မည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ၎တို႔တာ၀န္က်ရာေဒသ သို႔ ေရာက္မလာၾကေၾကာင္း ပညာေရးရံုးအရာရွိက ေျပာသည္။

မိမိတာ၀န္က်ရာေဒသမ်ားသို ့ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပး ျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ အလုပ္ျပန္လည္ေခၚယူရာတြင္ ယခင္ေခၚယူခဲ့သည့္ စာေမးပဲြ အမွတ္စဥ္အလုိက္ ျပန္လည္ေခၚ ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရက ေန႔စား လေပး ဆရာ/မ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္က်ပ္ေငြ ငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ သြားမည္ျဖစ္ ရာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ဘဲြ ့ ရ သူမ်ားကို တစ္ႏွစ္လ်င္ စပါးတင္းေပါင္း (၁၀၀) အထိေပးကာ ဌားရမ္းေနရေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးသည့္ ေဒသမ်ား ရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ထိုပမာဏအထိ ေပးရန္ စပါးမထြက္ ရွိေသာေၾကာင္း ဌား ရမ္းျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေပးပဲြတြင္ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရက ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေန ့စား လေပး ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအား အလုပ္ခန္႔ ေထာင္နဲ ့ခ်ီ အလုပ္ခန္ ့ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၂၈)၊ အထက္ တန္းေက်ာင္းခဲြ (၃၀)၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း (၈၂)၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြ (၃၇)၊ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း (၃၆၀)၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀၆၅) စုစုေပါင္း (၁၆၀၂) ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို ့အျပင္ အစိုးရက ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန ့ တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြ (၁၁) ေက်ာင္း အား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply