ေလးျမိဳ ့ျမစ္ေရစီးသံနဲ႕ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္ေတြရဲ့ဘ၀ငုိရႈိက္သံ

0

ဒုိင္ခ်င္းလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မတူပီ၊ ပလက္၀၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေန ထုိင္ၾကၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္ ၅၀၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀ အထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မိရုိးဖလာ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စ နစ္ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္းျပဳ ၾကသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလးျမိဳ ့ျမစ္ကုိ မွီခုိၿပီး ဥယာဥ္ျခံလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ယာ လုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္ ၀မ္းစာရွာကာ ေန ထုိင္စားေသာက္ ၾကသည့္ ဌာေန ဒုိင္ ခ်င္းမ်ဳိး ႏြယ္စုေတြ ကုိ ယခု ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္က ညႊန္းခ်င္တာပါ။

အဆုိပါ ေဒသရွိ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုျပည္သူတုိ႕သည္ ဥယာဥ္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ၀ါး ခုတ္ျခင္း၊ ေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ေလးျမိဳ ့ျမစ္ကုိ ဖက္တြယ္လ်က္ ေန႕တဓူ၀ ၀ါး ေဖာင္မ်ား၊ ေလွ်ာ္ေလွ မ်ားျဖင့္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွား ေနၾကသည္။

ေလးျမိဳ ့ျမစ္သည္ မတူပီၿမိဳ႕အနီး ဘုံတလာေရတံခြန္မွ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ကုိ ျဖတ္သန္းကာ ရခုိင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ ထဲသုိ႕ စီး၀င္သြားသည္။ ေလမ်ဳိျမစ္၊ ေဘြႏူးျမစ္ ( ကုလားတန္ျမစ္)၊ မဏိပူ ရျမစ္ တုိ႕သည္ ခ်င္းေတာင္တြင္ အၾကီးဆုံးျမစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ စြမ္းအင္ျပသနာ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ ၀ယ္ယူဘုိ႕အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီ ခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ – ျမန္မာ နယ္ စပ္ရွိ ေလ မ်ဳိျမစ္ေပၚတြင္ မဂၢ၀ပ္ ၅၀၀- ၆၀၀ အၾကား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ၿပီး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ လာသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ သုိ႕ ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ သည္ဟု သိရ သည္။ က်န္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျမန္မာအစုိးရက ခံစားမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဒုိင္ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိမည္ မရွိမည္ မသိရေပ။

ကုိေဖခ်ယ္ရြာ အနီးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေလးျမိဳ ့ျမစ္ေရကာတာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၾကရာ ShwetaungHydropower Co.Ltd, Juction Model and High Tech Company (Myanmar), China Datang OverseasInvestment Co.Ltd, ႏွင့္ Hydro China Xibei Engineering Company တုိ႔မွ တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ၁၀ဦးႏွင့္ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးတုိ႔၏ ကြပ္ကဲခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရကမူေလ့လာ အဆင့္ တြင္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ္ လည္း လက္ေတ႔ြ ေဆာက္လုပ္ ရန္ အေျခအေနပိုမ်ားသည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္  ကြင္း ဆင္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ ၎ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား၊ စီမံကိန္း အေၾကာင္းစုံစသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ရွင္းျပေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ထုိသုိ႕ ေလးျမိဳ ့ျမစ္ကုိ တမံပိတ္ၿပီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ျမစ္ကုိ အမွီျပဳ ၿပီးေနထုိင္ စားေသာက္ေနသည့္ ေဒသ ခံမ်ား၏ ထမင္းအုိးၾကီး၊ အုိးလတ္၊ အုိးေသး အားလုံး ကုိ ခြဲပစ္လုိက္တာနဲ႕ အတူတူပင္ျဖစ္ပါလိမ့္သည္။ အဆုိပါ ေဒသတြင္ ရြာေပါင္း ၆၀ ခန္႕ရွိၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္ ၂၀၀၀၀ နီးပါးရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေလမ်ဳိကုိ ခ်စ္ေသာ၊ ဒုိင္ေဒသခံလူငယ္မ်ားသည္ ေလးျမိဳ ့ျမစ္ကုိ ကယ္တင္ပါ ဆုိၿပီး စီမံကိန္းဆန္႕က်င္ ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ အသိပညာကင္းမဲ့ေနေသာ မိရုိးဖလာ ၀မ္းေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳ ေနၾက သည့္ ေဒသခံမ်ားသည္ စီမံ ကိန္းေၾကာင့္ ရြာေပါင္း မည္မွ် ထိခုိက္မည္၊ မည္သုိ႔ထိခိုက္မည္ စတာေတြကုိ တစုံတရာ နားလည္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး ”  ဟု ဒုိင္လူ ငယ္တဦးက ေျပာျပသည္။

ေရကာတာ စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားက မိမိတုိ႕အား ေလးဂြနဲ႕ပစ္ သည္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း မ်ား ခုိးယူသည္စသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရသုိ႕ တုိင္ တန္းေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ မင္းတပ္ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ ဦးေဌးလြင္ကုိယ္တုိင္ ကုိေဖေခ် ရြာမွ ဦးမာထန္း ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေအးတုိ႕ကုိ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ခဲ့ ေသးသည္ ဟု သိရသည္။

မၾကာခင္မွာပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရဲစခန္း ဒုတာ၀န္ခံ ဒုဗုိလ္ ေစာေရႊ က ေဒသခံ လူႀကီး (၄)ဦး ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁)တြင္ ေခၚယူ ေမးျမန္း သတိေပးခဲ့ သည့္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ က စီမံကိန္းလုပ္သားမ်ား လုံၿခဳံေရး အတြက္ စစ္တပ္စခန္း ခ်မည္ဟုလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ထပ္ဆုိ သည္။

“ ေရကာတာေတာင္ မေဆာက္ရေသးခင္ ေၾကာက္ေနရၿပီ၊ က်ေတာ္တုိ႕ေဒသမွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ရဲေတြကပဲ ၾကီးစိုး ေနတာပါ၊ ဘယ္မွာလဲ ဒီမုိကေရစီဆုိတာက” ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

ေလးျမိဳ ့ျမစ္သည္ ေဒသခံ ဒုိင္ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအတြက္  စား၀တ္ေနေရး အျပင္ ေရ ေၾကာင္း သြားလာေရးအတြက္ ပါ မွီခုိအားထားေနရသည့္ ျမစ္တစင္းျဖစ္ သည္။ ေရွးရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ခ်န္ထားခဲ့ သည္ဟုယူဆရေသာေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း သမုိင္းျဖစ္လက္ရာ အမ်ားအျပားကုိ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္ဟု လည္း ေျပာၾကပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလးျမိဳ ့ျမစ္အေပၚ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ သစ္ေတာထူထပ္ ၍ ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္ေပါမ်ားေသာ ၎ေဒသ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိသာ ထိခုိက္ေစ ရုံသာမကပဲ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ဆုံးရႈံးရ မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံဒုိင္ လူမ်ဳိးစု မ်ား ဖရုိဖရဲျဖစ္သြားမည္မွာ မုခ် အမွန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရကာတာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထိခုိက္ ဆုံးရွဳံးမႈပမာဏမည္မွ် ရွိေနသည္ကုိ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ အေသးစိပ္ မေဖာ္ျပလုိေတာ့ ပါ၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီေရာင္ျခည္ သန္းလာေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဌာနတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရကာတာအျပင္ တျခား စီမံ ကိန္း မ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပညာေပးျခင္း၊ ဆႏၵရယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ သင့္ပါ သည္။

ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားကုိ အေျခမခံသည့္ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆုိသည္မွာ အာဏာရွင္၊ အရင္းရွင္ အစုိးရ တုိ႕၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သာျဖစ္ေနသည္ဆုိတာကုိ ဒီမုိ ကေရစီအစုိးရ တရပ္အေန ျဖင့္ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေလးျမိဳ ့ျမစ္ေရကာတာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆုိပါက ဌာေန ဒုိင္ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈေနစဥ္ဘ၀မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဘ၀ငုိ ရႈိက္သံႏွင့္ ဒုိင္ေဒသ၊ ဒုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘ၀ကုိ အလွဆင္ ေကြ်းေမြးေနသည့္ ေလးျမိဳ ့ျမစ္ ၏ စီးသံသည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ထဲသုိ႕ စုန္ေမ်ာၿပီး စီး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့မွာပါ။

Share.

About Author

Comments are closed.