ခ်င္းျပည္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာ သင္တန္း၊ စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္မည္

0

May 3, 2012 by khonumthungburmese

၉ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ လွစ္မည္ ဟု အာေမးနီးယား ေဆးတကၠသုိလ္မွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရ ခ်င္းလူငယ္ ေဒါက္တာ ဆာဆာက ေျပာလုိက္သည္။

အခု ပထမသုတ္အေနနဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ လုိင္လင္းပီ၊ စေဘာင္းသဲ၊ ေရဇြာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မွ  ပထိန္တလန္ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ နယ္မွ  ႏွာရိန္းအထက္တန္း ေက်ာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ နယ္မွ  ဆတ္တား ႏွင္း ဆူရ္ခြါး အထက္ တန္း ေက်ာင္းေတြ အတြက္ကြန္ျပဴတာ တပ္ဆင္ၿပီးေၾကာင္း မတူပီ အထက (၁)၊  ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ မီးဇာ ႏွင့္ ရွင္းလက္၀ အထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ မၾကာခင္ တပ္ဆင္မည္ဟု သိရသည္။

“ အဓိက နယ္မွာ ရွိတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကုိ ဦးစားေပးတယ္၊ အလုံးေရေတာ့ ေသခ်ာမသိပါ ” ဟု ၄င္း၏ က်န္းမာ ေရးလုပ္သားတဦးက ေျပာ သည္။

အဆုိပါ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္  ခ်င္းျပည္နယ္ တခုလုံး အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ကြန္ျပဴတာ လက္ပ္ေတာ့ပ္ ပ့ံပုိးႏုိင္ေရး ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးကုိ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆာဆာက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာဆာဆာသည္ သူလက္လွမ္းမွီႏုိင္သည့္ မရာနယ္မွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ တန္းေအာင္ ျမင္သူမ်ားထဲက  အမွတ္ အမ်ားဆုံး ၁၀ ဦး ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တကၠသုိလ္ပညာသင္စရိတ္ပ့ံပုိး လ်က္ရွိ သည္။

ထုိ႕အျပင္ အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္ က်ပြီးရြာတြင္ ၂၀၀၅- ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စၿပီး က်န္းမာေရး အေျခခံ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ မွ လူငယ္ ၃၀၀ ခန္႕ကုိ အေျခခံ က်န္းမာေရး၊ ကြန္ျပဴတာ၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ် လ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာ ဆာဆာသည္ ၄င္း၏ ဇာတိေျမျဖစ္သည့္ လုိင္လင္းပီ ရြာတြင္ အနည္းဆုံး ကုတင္ ၅၀ ခန္႕ဆန္႕မည့္ က်န္းမာ ေရး ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.