မတူ မီဒီယာအဖဲြ ့မွ လစဥ္ထုတ္ ဘုံတလာ ဂ်ာနယ္ ( ဗမာ)ထုတ္ေ၀ျပီ

0

Bungtla Journal-Vol 1, No copy

လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖၚထုတ္ခြင့္ ရရွိေစႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွစျပီး မတူ ခ်င္း လူငယ္မ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ မတူမီဒီယာ အဖြဲ႕က လစဥ္ထုတ္ ဘုံတလာ ဂ်ာနယ္ ကုိ ၾသဂုတ္လမွ စၿပီး ပုံႏွိပ္ျဖန္႕ ခ်ိေနၿပီဟု သိရသည္။

“က်ေတာ္တို ့ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမွာ မတူဘာသာနဲ ့ထုတ္ေ၀တဲ့ Matupi Times ရွိေပမဲ့ မတူဘာသာနဲ ့ ထုတ္ေ၀တာ ဆိုေတာ့ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာနဲ ့ အားလုံးက မဖတ္တတ္ၾကဘူး။ အဲလိုျဖစ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ လူထုအသံကို ထိထိ မိမိ မျဖစ္ သလိုျဖစ္သြားေတာ့ ဗမာစာနဲ ့ ထုတ္တဲ့ က်ေတာ္တို ့ မတူမီဒီယာကို ျပန္ဖဲြ ့ တာပါ” ဟု မတူမီဒီယာ အဖဲြ ့ ေခါင္း ေဆာင္ ဆလိုင္းေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ထုတ္ေ၀သည့္ လစဥ္ထုတ္ ဘုံတလာ ဂ်ာနယ္သည္ လကုန္ပိုင္း တြင္ ေစာင္ေရ ၁၀၀၀ ပုံႏွိပ္လ်က္ရွိျပီး မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္ ပခုကၠဴ၊ ဖါးကန္  ့ ၊ ေတာင္ၾကီး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီျမိဳ ့ တို ့တြင္ ျဖန္ ့ေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆလုိင္းေက်ာ္မုိးထြန္း က တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ခိုႏုမ္းသုန္သတင္းဌာနကုိ  ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

ဂ်ာနယ္ကို စာမ်က္ႏွာ ေလးမ်က္ႏွာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ျပီး မတူပီျမိဳ ့နယ္အတြင္း အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ခိုင္လုံေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္အညီ ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ဦးစားေပး ထည့္သြင္း ေဖၚျပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

” အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေတာ္တို ့ ဂ်ာနယ္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ နဲ ့ ရံပုံေငြရွာ ျပီးထုတ္တာပါ၊ ဘယ္အဖဲြ ့အစည္းကမွ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ မရဘူး” ဟု ဆလိုင္း ေက်ာ္မုိး ထြန္း က ေျပာသည္။

ခ်င္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအနက္ Chin World Media၊ ခိုႏုမ္းသုန္ႏွင့္ မတူမီဒီယာတုိ႕သည္ ဗမာ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ လ်က္ရွိၿပီး Chin world  , Khonumthung News နဲ႕ The Chin land Post တုိ႕ကုိ အစိုးရက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လ်က္ရွိ ခ်င္းသတင္းအဖြဲ႕ ၂၅ ခန္႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply