စီအဲန္အက္ဖ္ စစ္ဖက္ေရးရာ တာ၀န္ရွိမ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္

0

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့ၾကရာ အစည္း အေ၀းက ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႕ စစ္ဖက္ ေရးရာ တာ၀န္ရွိမ်ား ႏွင့္ အတူ  စီအဲန္အက္ဖ္ အဓိပတိေကာင္စီ ဥကၠဌ ၾကီး ေဒါက္တာ ဇေလွ ထန္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း ထပ္မံ သိရ သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရး၊ တပ္မေတာ္အရာရွိ မြမ္းမံသင္တန္းျပဳ လုပ္ေရးကုိ အဓိက ေဆြး ေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ အဲဒါေတြကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီအစည္းအေ၀းမွာ ထပ္မံတင္ျပသြားဖုိ႕ရွိတယ္၊ ဒါၿပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္ ” ဟု စစ္ဖက္ေရးရာ ေကာ္မီတီအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေဆာ္လမြန္က ေျပာ သည္။

CNF/CAN ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုလ ၁၄- ၁၈ ရက္အၾကား Geneva Call မွ CNF က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Workshop on the Protection of Women and Children အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕တက္ေရာက္ခဲၿပီး ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈကုိ ၾကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရး၊ တားျမစ္ေရး ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေစေရး၊ ကေလး သူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာမ်ား အေသးစိပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးၾက သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

စီအဲန္အက္ဖ္စစ္ဖက္ေရးရာေကာ္မတီကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္၊ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီးအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးခန္႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.