မီဇိုးသေဘာတူညီခ်က္ ( Mizo Accord) ကို ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေလ့လာမည္

0

mizo

အိႏိၵယအစိုးရ ႏွင့္ မီဇိုးလူမ်ဴိးစုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ Mizo National Front (MNF) အဖြဲ႔တို႔ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ (The Mizo Accord) မီဇိုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကို ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က သြားေရာက္ေလ့လာၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး (The Mizo Accord) ကို ေလ့လာရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု မၾကာ ေသးခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသြားေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ေဟာင္းလည္းျဖစ္ Mizo National Front (MNF) ၏ လက္ရွိဥကၠဌ ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ က အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕ MNF ပါတီဌာနခ်ဴပ္တြင္ ၎၏ ခရီးစဥ္အေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ သူက ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ အိႏိၵယသို႔ သြားေရာက္ၾကမည္ကိုမူ ေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိေပ။

“ အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအၾကား ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုၾကာျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့ကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အက်ဴိးျဖစ္ေစမယ့္ ေျခ လွမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ The Mizo Accord ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေလ့လာဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္’’ ဟု ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါက ေျပာသည္။

အဂၤလန္ အေျခစိုက္ Inter Mediate (Imo1 Ltd) အဖြဲ႔၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ျဖင့္ ပူးဇိုးရမ္းထန္းငါသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကား ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး မီဇိုးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အိႏိၵယအစိုးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကို ရွင္းလင္းဖလွယ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူးဇုိးရမ္းထန္းငါက “ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ ေပမယ့္ အဲဒီကို ေ႐ွ႕႐ႈတဲ့ လမ္းကို မရွာႏိုင္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာ လူပ်ဳိႀကီးေတြလိုပဲ မဂၤလာေတာ့ တကယ္ ေဆာင္ခ်င္ေနေပမယ့္ ဘယ္က စရမယ္ဆိုတာ မသိဘူးျဖစ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Pu Laldenga(ကြန္လြန္) ဦးေဆာင္ေသာ Mizo National Front (MNF) မီဇိုးလူမ်ဴိးစုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ သည္ မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က အိႏိၵယအစိုးရကို စတင္ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယ အစိုးရ ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုၾကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ Rajiv Gandhi ဦးေဆာင္ေသာ အိႏိၵယအစိုး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး The Mizo Accord ေခၚ မီဇိုးသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူစာခ်ဴပ္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစံျပသေဘာတူစာခ်ဴပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code