စစ္ေဘးေရွာင္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား စစ္တပ္က ေနရပ္ျပန္ခိုင္း

0

???????????????????????????????

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရ သည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္ ပီေခ်ာင္းအရပ္ ျပင္ စိုေက်းရြာမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ခ်င္းျပည္ သူမ်ား မ်ား ကို ေဒသတြင္း အေျခစိုက္ ခလရ (၂၈၉) တပ္ ရင္း မွ ေန ရပ္ သို႔ျပန္ သြားၾက ရန္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ ထား သည္ဟု သိ ရ သည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔က ခလရ (၂၈၉) တပ္ရင္း မွျပင္စိုေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအဖြဲ႕အား သီးသန္႕ ေခၚဆိုၿပီး ၎ တို႔ေန ရပ္ သို႔ ျပန္ သြားၾက ရန္ ဖိအားေပးေျပာ ဆို ကာ ေဒသခံမ်ားက တပ္ရင္းမွဴး၏ စကား ကို မျငင္း ဆို ၀ံ့ေသာေၾကာင့္ လက္ ခံခဲ့ၾက သည္ဟု သိရ သည္။


သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပင္စိုေက်းရြာသားမ်ားသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္ေနမည္ဆိုပါက အခက္ အခဲမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရႏုိင္ၿပီးေဒသခံမ်ား၏ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ေတာင္ယာမ်ားမွာ လည္း မီးမရွဴိ႕ရေသးျခင္း၊ စပါးေကာက္ထုိးရန္ ခ်ိန္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ ပီေခ်ာင္း၏အေနာက္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးမွ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္းထားျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးစိတ္မခ်ရျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္  လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္သြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ျပင္စိုေက်းရြာစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္ သူမ်ားေျပာဆိုခ်က္အရသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ရေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ယာယီခိုလံုေနထုိင္ၾကေသာ ေၾကြေသာင္အုပ္စု၊ ေလာင္းတင္ရြာတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးထံ စာေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုလက္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသည္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ေၾကြေသာင္အုပ္စု၊ ေလာင္းတင္ရြာတြင္ ခိုလံုေနၾကရၿပီး အိမ္ေျခ(၆၂)အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု(၇၀) လူဦးေရစုစုေပါင္း ၃၅၆ ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၁၁ ဦးပါ၀င္ၾကသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply