အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား မွ်တစြာ ေရေပး၀ယ္ေရး (ျပည္သူ႕ထံမွ ေပးစာ)

0

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ခင္ဗ်ား –

 

အထက္ပါ ကိစၥကုိ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပေပးေစလုိသည္။

 

က်ေတာ္တုိ႕ အမွတ္ (၂) အိႏိၵယ – ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ေနထုိင္သည့္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕ခံမ်ား ေသာက္သုံးေရ ဖူလႈံေရး အတြက္ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ ခုႏွစ္က R C အသင္းေတာ္မွ ေနၿပီး က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၉၀ ေထာက္ပ့ံခဲ့ ရာ ၄င္းေငြျဖင့္ ေရကန္ တလုံးကုိ လူထု လုပ္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၈ မုိင္ခန္႕ေ၀းေသာ ေနရာက ေခ်ာင္းေရကုိ သြယ္ယူသုံးစြဲခဲ့ပါသည္။

 

ယခု တဖန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၀၀ ခန္႕ခ်ေပးၿပီး ေရေလွာင္ကန္ တလုံး တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ညေန ၃ နာရီ မွ ငါးနာရီအၾကား  ၇ အိမ္၊ ၁၀ အိမ္အတြက္ ေရပုိက္ေခါင္းတခု စီျဖင့္ ၁၅ မိနစ္စီ ေသာက္သုံးေရကုိ  မွ်မွ်တ တျဖင့္ ျဖန္႕ေ၀းေပးလ်က္ရွိသည္။

 

သုိ႕ေသာ္ ယခု အခါ ရပ္ကြက္ထဲက Pu Lal Hming Liana, Pu Cung Lian Kim, Pu Ralthanzauva, Pu She Kee Awm, Pu Sang a, Pu Paki, Pu Mung Nu တုိ႕သည္ ေရပုိက္ေခါင္း တလုံးစီျဖင့္ ေရကုိ သီးသန္႕သြယ္ယူသုံး စြဲလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ရပ္ကြက္ သား တခ်ဳိ႕၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္ သူမ်ား ေသာက္သုံးေရ ရ ရွိမႈ မမွ်တေတာ့ပဲ နစ္နာေနပါသည္။  သက္ဆုိင္သူ ေရေပးေ၀ေရးေကာ္မီ တီ နဲ႕ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မွွ်တစြာ ေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိသည္။

 

အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ေန ေဒသခံ တဦး

Share.

About Author

Leave A Reply