ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပဏာမေရြးခ်ယ္

0

ZCD Party ConferenceZCD Party ConferenceZCD Party Conference

 

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဴပ္(ZCD)ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေ လာင္း မ်ား ကို ပဏာမေရြးခ်ယ္ ထား လိုက္ၿပီဟုသိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ ZCD ပါတီရံုးခ်ဴပ္၌ ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ပါတီညီလာခံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ ပါတီ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား က လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ZCD ပါတီမွ ေျပာခြင့္ရ ပူး Anthony Kap Khan Khual ကေျပာသည္။

“ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ရြးခ်ယ္အတည္ျပဳတဲ့အဆင့္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက Nominate (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္ စာရင္းတင္သြင္း လုပ္တဲ့အဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္၊အဲဒါေတြ အားလံုးကို ရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ဒီလမကုန္ခင္ ရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ သြားမွာပါ’’ ဟု ပူး Anthony ကေျပာသည္။
ပူးက်င့္ရွင္းထန္ဦးေဆာင္ေသာ ZCD ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ ဟားခါး၊ ကေလး၊ တမူးၿမိဳ႕ နယ္စသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္းအနည္း ဆံုး ၁၅ ေနရာ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသည္ စာရင္းမ်ားမွာ တီးတိန္တြင္ ၈ ေယာက္၊ တြန္းဇံတြင္ ၉ ေယာက္၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ၃ ေယာက္၊ ဟားခါးတြင္ ၁ ေယာက္ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၂၀ ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

 

၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ ZCD ပါတီဥကၠဌ ပူးက်င့္ရွင္းထန္ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ဟု သိရသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအသီးသီးမွ တင္သြင္းေသာ လႊတ္ေတာ္လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား ကေလးၿမိဳ႕
1. Pu Gin Sian Kham
2. Pu Kap Khan Khual
3. Pu Ngul Do Tuang
ဟားခါး
1. Pu Khup San Thang
တီးတိန္
1. Pu Chin Sian Thang
2. Pu Gin Kam Lian
3. Pu Ngin Thang
4. Pu Thang Deih Khup
5. Pi Kam Khan Dim
6. Pi Ciin Do Niang
7.Pu Zam Za Mung leh Pu Nung Sian Tuang
တြန္းဇံ
1. Pu Do Khan Lian
2. Pu Pau Lun Min Thang
3. Pu Cin Suan Mang
4. Pu Mung Lan Thang
5. Pu Langh Kap Thang
6. Pi Cing Ngaih Mang
7. Pu Kham Khan Thang
8. Pu H Vum Za Nang
9. Pu Thang Za Mang

Share.

About Author

Leave A Reply