ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ အဆိုအက ျပိဳင္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

0

ပထမအၾကိမ္ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ အဆိုအက ျပိဳင္ပဲြကို ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့ေပၚတြင္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန ့က ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတူပီျမိဳ ့ ဘုံတလာခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဆိုအက ျပိဳင္ပဲြကို ခ်င္းျပည္နယ္ ဗ်ဴဟာ (၂)၊ ဗ်ဴဟာမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဟန္သူက ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မတူပီျမိဳ ့ေပၚရွိ ၀န္ထမ္း တဦးထံမွသိရိွရသည္။

ယင္းျပိဳင္ပဲြကို ျမိဳ ့နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၾကီးမွဴး က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ျမိဳ ့နယ္ အဆင့္တြင္ ပထမဆုရရွိသည့္အဖဲြ ့ သည္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အဆိုအကျပိဳင္ပဲြသို ့ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုအကျပိဳင္ပဲြတြင္ မတူရုိးရာအက၊ မရာရုိးရာအက၊ ဇိုသုန္ရုိးရာအကႏွင့္ ဒိုင္ရိုးရာအက စသည့္အ ဖဲြ ့မ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည့္အနက္ မတူရုိးရာ အကျဖစ္သည့္ ခိုသူး( Khotue)ရုိးရာအကအဖဲြ ့က ပထမရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ပထမရရွိသည့္ မတူရုိးရာအက အဖဲြ ့ကို စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဟန္သူက က်ပ္ေငြ – ၂၀၀၀၀ ကို၄င္း၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ မတူပီျမိဳ ့လိုင္စင္ရုံးမွ က်ပ္ေငြ- ၁၀၀၀၀ ကို၄င္း အသီးသီး လႈဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမရရွိသည့္ မတူရုိးရာအကအဖဲြ ့ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရုိးရာအဆို အက ျပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ရုိးရာအဆိုအကျပိဳင္ပဲြ ကို ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါးတြင္ က်င္းပဘြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.