ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴး မီတာေဘာက္ အေၾကြး ယေန႕ထိ မေက်ေသး

0

May 3, 2012 by khonumthungburmese

၁၂ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးသည္ အလြဲသုံးစား လုပ္ထားသည့္ မီတာ ေဘာက္ေၾကး ယေန႕အထိ အေၾကြး မေက်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မွဴး ဦး ေရႊကုန္းသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ အစုိးရမွ ခြဲတမ္း ခ်ေပး ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားၿပီး အေၾကြး တင္လြန္းေသာေၾကာင့္  အျခားေနရာသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံခဲ့ရသည္။

“ ၁၉၉၆ မွာ အေျပာင္းခံရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ တာ၀န္က်စဥ္ မီတာေဘာက္ ခ အေၾကြး ေခ်ႏုိင္ေအာင္ ဆုိၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ျပန္ေျပာင္းလာတာ ယေန႕အထိပဲ၊ အေၾကြးမေခ်ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႕ ၾကားတယ္ ”ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚ မွ အလယ္တန္း ေက်ာင္း ဆရာ တဦးက ေျပာသည္။

သတင္းမ်ားအရ လွ်ပ္စစ္မွဴး၏ အေၾကြးသည္ သိန္းေပါင္း ၆၀ ခန္႕ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မည္မွ် အေၾကြးေခ်ၿပီ ကုိမူ မသိရေပ၊  ထန္တလန္ၿမိဳ႕အတြက္ တႏွစ္လွ်င္ မီတာေဘာက္ အလုံး ၄၀ ခန္႕ အထက္က ခ်ေပး ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

၂၀၀၆  ခုႏွစ္တြင္ မီတာေဘာက္တလုံး ေမွာင္ခုိ ေပါက္ေစ်း ၆ သိန္းခန္႕ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မွဴး သည္ မီ တာေဘာက္ကုိ ဘယ္ေလာက္နဲ႕ ေရာင္းစား ေၾကာင္း အေသးစိပ္ မသိရေပ။

“ ျပည္နယ္မွ အရာရွိေတြ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာသာ မီးကုိ ပုံမွန္ရရွိႏုိင္တယ္၊ အဓိက နာတာ က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြေပါ့၊ အဲဒီကိစၥ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္ေတြလည္း အေရးယူလုိ႕ မရဘူးဗ်” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တပတ္သုံးၾကိမ္ခန္႕သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ၀ပ္ ၅၀၀ အား လုိင္ကြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ သြယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.