စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ၇ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

0

Kalay-Myo

 

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီး ခ်င္းေရးေရာ ၀န္ႀကီး ေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၇ ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္ျဖစ္ သည္။ ကေလး ခရိုင္ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ ရံုးမွ ရရွိ ထားေသာ စာရင္းအရ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာ အတြက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ ေဒါက္တာကမ္က်င္ဒါးလ္၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ မွ ဦးႏိုးထန္ကပ္၊ ခ်င္း ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ မွ ဦးလ်န္ေနာင္၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွ ဦးအင္ခန္႔ဂို၊ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွ ဦးလာလ္ ေထာင္ထန္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးခြထီယိုး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဦးေထာင္းဇေပါင္ တို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္


ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးႏုိးထန္ကပ္၊ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ဦးအယ္ႏႈတ္ ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ တစ္ဦး စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးကသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ဦးႏိုးထန္ကပ္မွ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာမူ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ၄ ပါတီ ႏွင့္ ျပည္မပါတီႀကီး ၃ ပါတီ စုစုေပါင္း ၇ ပါတီတို႔မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ေဒသခံခ်င္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးက “ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးအတြက္ေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ပြဲျဖစ္မယ္ လို႔ ယူဆပါတယ္၊ တကယ္ကိုၾကည့္လို႔ေကာင္းၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းတဲ့ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းတစ္ခုက
မၾကာခင္ေရာက္လာ ေတာ့ မွာပါ’’ ဟု ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply