ခ်င္းခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ပိတ္ပင္ၿပီး ဗုဒၵဘာသာအျဖစ္ သြတ္သြင္းသည္ ဟု CHRO ဆုိ

0

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က Threats to Our Existence : Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma ဆုိသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ျဖစ္တည္မႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းခရစ္ယာန္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအး ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း အစီ ရင္ခံစာကုိ ယေန႕ ၅ စက္တင္ဘာ တြင္ ျဖန္႕ျဖဴးလုိက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀ ပါ အစီရင္ခံစာကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းျဖစ္ၿပီး အစီ ရင္စာခံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ လူတရာေက်ာ္ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး ျပဳစု မွတ္တမ္း တင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႕၏  သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အစီရင္ခံစာအေသးစိပ္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လြန္ခဲ့သည္ ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းႏွင့္ ယေန႕အထိ ဘာသာ ေရး ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစ ခုိင္းခံေနရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္းခံေန ရျခင္း၊ လူသားမဆန္သည့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡ ညွဳိးႏြမ္းေစသည့္ ျပဳက်င့္မႈေတြကဲ့သုိ႕ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံ ေနရျခင္းေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ထုိ႕အျပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိသာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ခ်င္းခရစ္ယန္မ်ား ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ကုိအဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ကုိ ဖိႏွိပ္ေနေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိး ရတက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ၄ ခု ၿဖိဳလွဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

CHRO Program Director Salai Za Uk Ling က “ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဟာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈကုိ ဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးေနတယ္ ဆုိခဲ့ေပမဲ့ အမွန္မွာ ဗုဒၵဘာသာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ တရား၀င္ဘာသာ အျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈ အေျပာင္းအလဲ အင္မတန္နည္းေနေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာက ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ တႏုိင္ငံလုံးရွိ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း ၂၉ ထဲက ေက်ာင္းသား သုံးပုံ တပုံမွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ခ်င္းခရစ္ ယာန္ လူငယ္မ်ားအား ဗုဒၵက်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သာဓက မ်ားႏွင့္ အတူ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၁၊ ၃၆၂ အရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၵဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ နတ္ဘာသာဟူ၍ ရွိသည့္ အနက္ ဗုဒၵဘာသာ ကုိမူ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ က်န္ (၄) ဘာသာကုိမူ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနၾကသည့္ ဘာသာမ်ား ဟူ၍ သာ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္။

သတင္းမ်ားအရ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၵေစတီေပါင္း ၁၀၈ ဆူ ရွိၿပီဟု သိရၿပီး မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၉၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၃၊ ဖလမ္းၿမိ႕နယ္တြင္ ၁၀၊ ပ လက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္  ၆၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၅၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၊ က်ီခါး ၿမိဳ႕ခြဲ တြင္ ၁ ၊ စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဆူ ရွိသည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာေရး ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးလ ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု လည္း ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.