စစ္ကိုင္းတိုင္းခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လာလ္ေထာင္ထန္ အႏုိင္ရ

0

 

(စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ Pu Lal Thawng Thang)

(စစ္ကိုင္းတိုင္းခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ Pu Lal Thawng Thang)

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးစုေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာကို အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလာလ္ေထာင္ထန္က ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္ ၆ ဦးကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္အႏုိင္ရရွိ သြားျဖစ္သည္။

ပူးလာလ္ေထာင္ထန္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအနက္ မဲအမ်ားဆံုးရရွိေသာ လက္ရွိခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီး ခ်င္း တိုးတက္ေရးပါတီဥကၠဌ ပူးႏိုးထန္ကပ္ကို မဲေပါင္း တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ျဖင့္အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ဦးလာလ္ေထာင္ထန္သည္ ဆႏၵမဲ စုစုေပါင္း ၂၆၅၄၉ ရရွိၿပီး ပူးႏုိးထန္ကပ္မွာ ဆႏၵမဲ ၁၀၉၂၉ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းခ်င္းေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွ ဦးလာလ္ေထာင္ထန္၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ပူးႏိုးထန္ကပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ၊ ဦးခြထီယိုး၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ ေဒါက္တာကမ္က်င္ဒါးလ္၊ ခ်င္းဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွ ဦးလ်န္ေနာင္၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွ ဦးအင္ခန္႔ဂို၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဦးေတာင္ဇေပါင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၇) ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္အေျခအေနကို ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ယမန္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္ေၾကညာတြင္ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ NLD က မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလံုးတြင္ အႏုိင္ရရွိ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply