ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ZCD က ၆ ေနရာ အႏုိင္ရ

0

Zomi-Congress-for-Democracy

ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ZCD က ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း (၆) ေနရာ အႏုိင္ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း (၁၂) ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ZCD ပါတီအေနျဖင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ဴိးသား ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာစီ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဴိးသား ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာစီ စုစုေပါင္း (၆) ေနရာအႏုိင္ရရွိသည္ဟု ZCD အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂင္ကမ္းလ်န္က အတည္ျပဳေျပာ ၾကားသည္။

“ က်ေနာ္တို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၁၂) ေနရာမွာ ၀င္ၿပိဳင္ပါတယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မွာ ၃ ေနရာ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၃ ေနရာ စုစုေပါင္း (၆)ေနရာအႏုိင္ရတယ္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရတာေပါ့’’ ဟု ဦးဂင္ကမ္းလ်န္ကေျပာသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ ZCD ပါတီဥကၠဌ ပူးက်င့္ရွင္းထန္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥအ၀၀ကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမ်ဴိးမ်ဴိးရွိတဲ့အထဲမွာ ျပည္သူနဲ႔ပိုၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ ကိစၥအ၀၀ကို အဲဒီမွာ ဥပေဒျပဌာန္းေရးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီဥပေဒကမေကာင္းေသးဘူးဆိုတဲ့ဟာေတြျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကအေရးႀကီးလိမ့္မယ္လို႔ခံယူထားပါတယ္’’ ဟု ပူးက်င့္ရွင္းထန္ကေျပာသည္။

ပူးက်င့္ရွင္းထန္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Zomi National Congress (ZNC) ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးအႏုိင္ရရွိေသာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ CRPP အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Zomi Congress for Democracy (ZCD) ပါတီ၏ မဲစာရင္းရလဒ္

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္

ဦးက်င့္ရွင္းထန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)
ဦးဂင္ကမ္းလ်န္ (အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္)
ဦးထန္ဒိတ္ခုတ္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္)

တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္

ဦးခမ္ခန္႔ထန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)
ေဒၚ က်ိန္ငိုက္မန္ ( အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္)
ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္)

Share.

About Author

Leave A Reply