ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ကူညီမည္- UNDP

0

UNDP

သဘာ၀ေဘးဒါဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ ေက်းရြာ (၁၀)ခုရွိ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ၄င္းတို ့ဘာ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ ဆုံးပတ္မွ စျပီး စတင္ ကူ ညီမည္ျဖစ္ သည္။ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ သဘာ၀ ေဘးသင့္ ေက်းရြာ တခ်ဳိ ့ ေစာလ်င္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ အကူအညီေပးခဲ့ သည့္ အေျခအေနမ်ား ကို မေန ့က ေလ့ လာၾကည့္ရႈ ရာ တြင္ ဟားခါးျမိဳ ့ အေျခစိုက္ UNDP ရဲ ့ Livelihood and Social Cohesion အရာရွိ ဦး တင္ျငိမ္း က အခုလို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

 

“က်ေတာ္တို ့ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္မွာ ေက်းရြာ (၅) ခုကို ကူညီခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ ေက်းရြာ (၅) ခုထပ္ခ်ဲ ့ေတာ့ ေက်းရြာ (၁၀) ခုျဖစ္သြားျပီ၊ အဲဒီေက်းရြာမွာ ရွိၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု အဖဲြ ့ ဖဲြ ့စည္း ျပီးေတာ့ သူတို ့ကိုလည္း ကူညီသြားဖို ့ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ဦးတင္ျငိမ္း ကဆိုသည္။

 

သဘာ၀သင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ (၄) လမ္းမ်ား ေဖာက္ လုပ္ေပးျခင္း၊ ၀င္ေငြ ရရွိႏိုင္သည့္ ၀က္၊ ၾကက္မ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္း အတြက္ အကူအညီ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဟားခါးျမိဳ ့ UNDP အေနျဖင့္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္သည့္ Loklung, Chun Cung, Hriarlawn, Bualtak, Tiphul, Buanlung, Tinam, Cinkhua, Aive ႏွင့္ Rinpi ေက်းရြာမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရြာခ်င္းဆက္လမ္းႏွင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳျပင္ရာတြင္ ေက်းရြာ ျပည္သူလူထုကို တေန ့ က်ပ္ေငြ- ၆၀၀၀/- ႏွဳန္းျဖင့္ လုပ္အားခေပးျပီး ယင္းလုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ ေစာလ်င္စြာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာ္ မီတီ က ဦးေဆာင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု အဖဲြ ့အတြက္ ၾကက္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ၀က္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္ ကူညီရန္ရွိေၾကာင္း UNDP တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။ “အခုလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စစ္ေဆးေလ့လာတဲ့အခါမွာ အား နည္း ခ်က္ေတြရွိတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ေလးေတြမွာေပါ့၊ ေက်းရြာေတြကေန တင္လာတဲ့အခါမွာ က်ေတာ္တို ့ရုံးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဌာနကေန တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ ့ ေဆြးေႏြးျပီးေတာ့  သူ တို ့က အၾကံျပဳတဲ့ အတိုင္း ရြာေတြမွာ ခ်ျပ တယ္” ဟု ဦးတင္ျငိမ္းက ဆိုသည္။

 

သို ့ေသာ္ တခ်ဳိ ့ေနရာမ်ားမွာ သမာရုိးက် အေနအထားျဖင့္သာ ေမြးျမဴၾကျပီး ေရာင္းရမည့္ အခ်ိန္ေနာက္က် ကာ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ား ၀င္ေငြရရွိမႈ နည္းလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ UNDP အေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း
လုပ္ သူမ်ား မ်ား ကို သီးသန္ ့ သင္တန္းမ်ားေပးျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို ့စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

UNDP အေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က စတင္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ ့မွာ ရုံးစိုက္ျပီး ျပည္နယ္ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိဳး ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ ့ျဖစ္သည္။ ယခုဆို ရုံးလုပ္သား အရည္အတြက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၄င္း လုပ္ငန္း ေႏွာက္ေႏွးမႈ ရွိေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply