လုိင္ဗား ေရေလွာင္တမံဆက္စပ္ေဒသႏွင့္ ဇိန္မႈေတာင္အား ေဘးမဲ့ေတာသတ္ မွတ္ေရး ကြင္းဆင္းမည္

0

ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဇိန္မႈေတာင္အပါအ၀င္ လုိင္ဗားေရေလွာင္ တမံ ဆက္စပ္ေဒသအား ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ရွိ အစုိးရသစ္က ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ၾကားသိရ သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အၾကားတည္ေဆာက္ထားသည့္ လုိင္ဗားေရေလွာင္ တမံဧရိယာ ႏွင့္ ဇိန္မႈေတာင္ ဧရိယအတြင္း ဧက ၁၀၁၆၇ ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇/၉၇ ျဖင့္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးေၾကာင္း ၇ ဇူလုိင္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္း စာတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ ရွိမရွိကုိ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) နယ္ေျမ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီမွ  အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူး ဇုန္ေလွးထန္က ေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပူး ဇုန္ေလွးထန္ေမးျမန္းခ်က္အရ အဆုိပါ ေဒသအတြင္း ဖလမ္း – ဟားခါး ကားလမ္း အထက္ပုိင္း သည္ သဘာ၀သစ္ ေတာ မ်ား ျပဳန္းတီးေနေၾကာင္း ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကာကြယ္ဖုိ႕ လုိ အပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ စစ္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက စီမံကိန္းခ်မွတ္တာေတြ အခုထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေတာ့ လည္း ဒီေဒသက အဖုိး တန္သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းေတြ ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီး ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္ က အဆုိပါ ဧရိယာသည္ ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ကြင္း ဆင္းေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ၁၈ လတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရယူကတည္းက ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ  လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကသည္။

“ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွပဲ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ၊ အျခားလုပ္ငန္းေတြကုိ  စၿပီးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္ မွာျဖစ္တယ္” ဟု ခ်င္းျပည္ နယ္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕က ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.