တိုင္စာမ်ားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါရရွိရန္ အလားအလာနည္းမည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ၄င္းတို႔၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္စာမ်ားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တင္ဒါရရွိရန္ အလားအလာနည္းပါးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီး ဆလိုင္း အိုက္ဇက္ခင္က “အခုက်ေနာ္ တို႕လုပ္ငန္း အရည္ အခ်င္းကို ပထမၾကည့္မယ္၊ ျပီးေတာ့ ကုမၸဏီတိုင္းရဲ႕ ပုိင္ဆိုင္မႈအေနအထား ကိုၾကည့္ မယ္၊ ေနာက္ဆုံး ေတာ့လို အပ္သလို ေဒသခံ ကုမၸဏီေတြကိုၾကည့္ျပီးေတာ့ တင္ဒါေပးဖို႕ရွိတယ္။ အဓိက ကေတာ့လုပ္ငန္းအရည္အခ်င္းရွိဖို႔” ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါေပးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးစနစ္တက်ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈ အေနအထား အဆင့္မမွီပါက အစိုးရဘတ္ဂ်က္မပါဘဲ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမွ စိုက္ထုတ္ျပီးျပန္ လည္ ျပဳလုပ္ရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါကအေရးယူသြားမည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား၊သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေရျပြန္ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေခၚယူၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေကာင္ ထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကုမၸဏီ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီႏုိင္သည္ အထိလုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေျပာဆိုၾကသည္။
“အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏိုင္ဖို႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတာနဲ႕ လုံး၀မျပည့္မွီတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိတယ္၊ ျပီးေတာ့ တင္ ဒါေခၚ ယူမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈ မလုပ္ဘဲ
ဘတ္ ဂ်က္ ခ် မွတ္ တဲ့ အတြက္ အခုလိုျဖစ္တာ” ဟု ရိပန္းသိစၥာ ကုမၸကီ တာ၀န္ရွိသူကဆိုသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုခက္ခဲသည့္ေဒသ ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ သည့္ လုပ္ငန္း တခ်ဳိ႕သည္လည္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ကုန္ေစ်းႏွဳန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္မေဖၚႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply