ခ်င္းေတာင္ရွိ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္ တစ္ႏွစ္အတြင္းက်ဴိးေပါက္ႏုိင္ဟု နီေပါပညာရွင္မ်ားဆို

0

ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳကန္ႀကီးသည္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း က်ဴိးေပါက္ႏုိင္ သည္ဟု နီေပါႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာင္တန္းေဒသဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဌာန (ICIMOD ) အဖြဲ႔ မွ ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာ ဆိုလိုက္ သည္။

(ICIMOD) မွ ပထဝီ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္သုံးဦးသည္ သစ္ ေတာဦးစီး ဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ေျမၿပိဳဆည္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့ လာ ဆန္း စစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က ၎တို႔ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး တင္ျပရာ တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေျပာ ဆိုလိုက္ၾက ျခင္းျဖစ္ သည္။

သဘာဝေျမၿပိဳဆည္မ်ား၏ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သဘာဝအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အလိုအ ေလ်ာက္က်ိဳးေပါက္ ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ဘူမိသြင္ျပင္အရ တမံမွာ ေယွလေက်ာက္ႏွင့္ သဲေက်ာက္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ ႏွင့္ အမွ် ေရစိမ့္ ဝင္ မႈ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တမံနိမ့္ က်လာ ေသာ္ လည္း ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ မုိးရာသီတြင္ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္၍ ဆည္ က်ဳိးေပါက္ရန္ အေျခ အေန ပုိမ်ားလာေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက (ေမလ ၃၁ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ေျမၿပိဳဆည္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆည္က်ိဳး ေပါက္ပါ က ေရႏွင့္ ရႊံ႕ႏြံေက်ာက္တုံးမ်ား တီြလီေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာႏိုင္ၿပီး လူေန အိမ္ေျခႏွင့္ လယ္ယာမ်ားကို ပ်က္စီး ေစႏိုင္သည္ဟု ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက အဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးေၾကာင့္ ေတာင္မ်ားၿပိဳက်ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္ ဟန္ကင္းေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ ၇ မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ ယင္းေျမၿပိဳကန္ႀကီးသည္ သဘာဝ အ ေလ်ာက္ေပၚေပါက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလကလည္း ေျမၿပိဳကန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရး နွင့္ ျပန္ လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ ရွိ သူမ်ား မွ သြား ေရာက္ေလ့ လာခဲ့ၾကၿပီး ပြင့္လင္းရာသီတြင္ အႏၱာရာယ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိုးမ်ား လာပါက ေျမၿပိဳကန္က်ဴိးေပါက္ၿပီး အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်း ရြာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္ အတြက္ အႏၱ ရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယင္းသဘာ၀ေျမၿပိဳကန္ႀကီးအား ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေရ အနည္းငယ္စီ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဖာက္ခ် သြားမည္ ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply