ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး အခက္ခဲျဖစ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အစိုးရေက်ာင္မ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္ဟုသိရသည္။

ခ်ဴိးဘာသာစကားကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေနၾကေသာ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ ထီးလင္းႏွင့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ ခန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သင္ၾကားေရးတြင္ အခက္ၾကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာ Pa Ng’ Thang Om Pang က ေျပာသည္။

“အစုိးရက ၀န္ထမ္းခန္႔တဲ့ခ်ိန္မွာ ေဒသခံထဲက မခန္႔ၾကပဲ ေျမျပန္႔က လူေတြကုိ ခန္႔ၾကတယ္၊ ခ်ဳိးဘာသာ စကားကုိ သင္ေပးဖုိ႔ဆုိေတာ့လည္း သူတုိ႔က မသင္ေပးႏိုင္ဘူး၊ ခ်ဴိးစကားလုံး၀ မတတ္တဲ့သူက လာသင္ ေပးေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ႏူိင္ဘူး” ဟု သူကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မိခင္ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားခြင့္မရွိဘဲ ေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ပိုအေနျဖင့္သာ သင္ၾကားေနၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္လည္း အဆင္မေျပေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္း ဆရာကဆက္ေျပာသည္။

ခ်ဳိးဘာသာစကားသည္ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသတြင္ အဓိက အသုံးျပဳေသာ ဘုံဘာသာ စကားျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply