ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားႀကီး၀င္း တည္ေဆာက္မည္

0

အိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္(၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတည္ရွိရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရိေခါဒါရ္ျမိဳ႕တြင္ ကားၾကီး၀င္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ျမိဳ႕စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္းျပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကသည္ဟုသိရသည္။

အဆိုပါကားၾကီး၀င္းကို တီတိန္းျမိဳ႕ဘက္မွ ရိေခါဒါရ္ျမိဳ႕အ၀င္တြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာအတြက္ ဦးမြဲသဲ ( Mawitea Fanai)မွ ေျမကြက္ ခန္႕မွန္း ၂၀၀×၁၀၀ ေပခန္႕အား လွဴဒါန္းသည္ဟု ရိေခါဒါရ္ ျပန္ဆက္ရံုး အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကားႀကီး၀င္း ေနရာ အတြက္ ေျမေနရာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမညွိျခင္း မ်ားေဆာက္ရြက္ခဲ့ၾက သည္ဟုသိရသည္။

ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕သည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိကအေရးပါသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အေျခစိုက္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ ကားႀကီး၀င္းသီးသန္႔မရွိသည့္ အတြက္ ခရီးသည္တင္ ႏွင့္ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ဂိတ္ထိုးေန ရေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕တြင္းကား၀င္ထြက္ရႈပ္ေထြး မႈျပသနာ ႀကံဳေတြ႔ ေနၾကရသလို ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply