ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအတြက္ အျဖစ္သေဘာေရြးေကာက္ပြဲ

0

မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ စခုိင္းေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ယခုလအတြင္း အျဖစ္သေဘာသာ ျပဳ လုပ္ၾကၿပီး ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီကုိယ္စားလွယ္အား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္လုိက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆယ္အိမ္မွဴးအတြက္ ေရြးေကာက္ရာမွ ေစလႊတ္လာၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း မဲထည့္ၾကရာ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ တုိက္ရုိက္ခန္႕ အပ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ENDP ကုိယ္စားလွယ္ Vantling က ၆ မဲ၊ ယူအက္စ္ဒီပီ ကုိယ္စားလွယ္ Rihlo က ၄ မဲ ႏွင့္ Victor က တမဲ အသီး သီး ရရွိၾကတဲ့ အထဲက Rihlo အား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ျပည္နယ္မွ တုိက္ရုိက္ခန္႕အပ္လုိက္ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

“ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ကုိ အစုိးရဖြဲ႕တဲ့ ပါတီမွ သူတုိ႕ ပါတီ၀င္အား တုိက္ရုိက္ခန္႕အပ္ရမယ္လုိ႕ ေျပာၾက တာပဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက အျဖစ္သေဘာျပဳလုပ္သြားၾကတာဗ်၊ဒါမွန္း သိယင္ မဲထည့္စရာေတာင္မလုိဘူး “ ဟု စခုိင္းရြာသား တဦး က ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ စခုိင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း Vantling ကုိ ေက်းရြာ ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီ၀င္ေတြက မၾကိဳက္ၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႕ တုိင္ၾကားၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ကုိ ဆက္လက္ သတင္းပုိ႕ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပဳ လုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကိစၥအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ENDP မွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.