ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

0

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမွာ မိမိတို႕အစိုးရတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕က ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးအၿပီး ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ရမ္ထလို ေက်းရြာအုပ္စု တလန္ဇာရ္ေက်းရြာ၌ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ စဥ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဟားခါးၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးငွာန facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

“ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသလို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ မိမိတို႕ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာမည္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေထာက္ပံံ့ေငြက်ပ္ သိန္း (၅၀)ကုိ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္က ေပးအပ္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္ခံရယူၿပီး ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔က႑အလုိက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဟားခါး-ဖလမ္းကားလမ္းေပၚ၌ စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ေျမကာနံရံ မ်ားေဆာင္ရြက္ ေနမွႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ မုိးဦးမက်မီကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးတုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္မွာၾကားကာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေလယာဥ္ကြင္း(ဆူရ္ဘုန္) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သလို လုိင္ဗားဆည္သုိ႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ဆည္အတြင္း ေရသုိေလွာင္ထားရွိမႈႏွင့္ ဆည္တာ တမံႀကံ႕ခုိင္ မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ဆည္ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply