မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ေရာက္ ျမန္မာယကၠန္သမားမ်ားကို Leadership Training သင္တန္းေပး

0

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုက္ေဇာလ္ၿမဳိ႕တြင္ Burmese Social Welfare Association (BSWA) ျမန္မာလူမႈ ေရးအသင္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Leadership Training ကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႕ က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ဒီေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကို ျမန္မာယကၠန္းသမား အမ်ားစု ေနထိုင္ေနေသာ Zuangtui ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယကၠန္းသမားလူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ သင္တန္းသား ၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ လူငယ္ေတြကိုဦးစားေပးတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ယကၠန္းသမားကိုပဲ သီးသန္႕ ဦးစားေပးၿပီး ျပဳလုပ္တာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ။ လူငယ္ေတြမွာရွိေနတဲ့ အရည္အေသြးေတြကို ျမွင့္တင္ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာပါ” ဟု BSWA ဥကၠဌ ကုိ မုိးေက်ာ္က ေျပာ သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ယကၠန္းသမားေတြဟာ ျမန္မာျပည္တြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လာတဲ့သူေတြ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသိဥာဏ္၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဤေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းဟာ ၄င္းတုိ႕ အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းသားတဦးက ယခု လိုေျပာပါတယ္။

“ ယခုလုိ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ဳိးကို တက္တာ ဒါပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ။ က်ေနာ္တို႕အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ အရာျဖစ္သလို၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အသံုးမဝင္ရင္ေတာင္မွ၊ ကိုယ့္ေဒသကို ျပန္သြားလို႕ရွိရင္ အသံုးဝင္မဲ့ အရာေတြျဖစ္တယ္။”

Zuangtui ရပ္ကြက္တြင္ ျမန္မာယကၠန္းသမား ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္ အညာေဒသ မံုရြာ၊ ေရႊဘိုနယ္က လာတဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမႈေရးအသင္းကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာယဘုရားေက်ာင္း လူငယ္မ်ားမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကို ေရာက္ လာေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား မ်ား၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး (သာေရး၊နာေရး) စသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.