ကုလာတန္ကုန္းေၾကာင္းစီမံကိန္း အျမန္ဆံုးအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ZNP ဥကၠဌ ဆို

0

အိႏိၵယႏိုင္ငံ Assam ျပည္နယ္ ႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အၾကား နယ္ေျမျပႆနာေၾကာင့္ အာသန္ျပည္နယ္ဘက္မွ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႕ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးထိခိုက္မႈရွိလာႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေရွ႕ရႈေသာအားျဖင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project ေခၚ ကုလာတန္ ကုန္ေၾကာင္းစီမံကိန္း ကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း Zoram Nationalist Party ဥကၠဌ Pu Lalduhoma က ေျပာသည္။

၄င္းအျပင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မီဇိုရမ္အစိုးရက အေလးထားျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ယခုလို ထပ္မွန္ေျပာဆိုပါသည္။

“မဏိပူ ႏွင့္ တီးပူရားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ ဇိုးေခါထားရွိ Land Custom Station ကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။”

အလားတူ အာသန္ျပည္နယ္ဘက္မွ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားရွိလာပါက မီဇိုရမ္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ စိုးရိမ္မႈမရွိရန္၊ လိုအပ္လာပါက မီဇိုရမ္အတြက္ Tahan Mizo Thalai Pawl Central ေခၚ တာဟန္းမီဇိုးလူငယ္အသင္းမ်ား အဆင္သင့္ ရွိေန တယ္လို႕ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply