ရိေရကန္အနီး နဂါရံုဖုရားလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မည့္အေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မလိုလား

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရိေရကန္အနီး နဂါရံုဖုရားလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္ လုပ္မည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုမွ မလိုလားေၾကာင္း Rih Lentlang Youth Association အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ Pu Zozedinga က ေျပာသည္။

“လမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ပါက လယ္ယာေျမအခ်ဳိ႕ ပ်က္ဆီးႏိုင္တယ္၊ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာမ်ားလည္း ပ်က္ဆီးမွာဆိုးတယ္” လို႕ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး နဂါရံုဖုရားေစတီ အနီးတြင္ ဓမၼာရံုမ်ား တည္ေဆာက္ လာဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ မလိုလားျခင္းမဟုတ္ဘဲ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာမ်ား ပ်က္ဆီးႏိုင္သည့္အေပၚ မလိုလာရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါသည္။

ယင္းကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ပံုစံ ၇ ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ အထိနာႏိုင္မည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႕ ညွိႏႈိုင္းၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ေထာက္ခံေၾကာင္း ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ အမွတ္ (၁) ရက္ကြပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပူးခ်န္းလ်န္နာက ယခုလို ေျပာပါသည္။

“လမ္းသတ္သတ္ေဖာက္ရံုနဲ႕ ပ်က္ဆီးဖို႕ အေျခအေနေတာ့ မရွိပါဘူး။ အဲဒီ ေျမစာေတြကို ဒီအတိုင္းလႊင့္ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ ေနရာမွာ လယ္ကြက္ေတြ ပ်က္ဆီးႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကို ပိုင္ရွင္ရွိတဲ့လူ၊ အထိနာမယ့္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႕ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာနဲ႕ လုပ္လို႕ရွိရင္ ေထာက္ခံပါတယ္။”

ယခုလို နဂါရံုဖုရားဘက္လမ္းခ်ဲဖို႕နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သိပ္မၾကားေသးခင္ကဘဲဲ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႕ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တင္တာေတြေခၚထားေၾကာင္း သိရၿပီး ဘယ္သူ ေပါက္တယ္ ေအာင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေၾကာင္း ပူးခ်န္းလ်န္နာ က ဆက္ေျပာပါသည္။

အဆိုပါလမ္းမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၈ ေပ အက်ယ္ လမ္းသာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႕ တြင္ စစ္တပ္အစိုးရမွ ရြာသားမ်ားအား ေဖာက္ခိုင္းသည့္ ကန္ပတ္လမ္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply