ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕၏ သားသတ္လိုင္စင္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲ ၾကမ္းခင္းေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သူမရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြက္ အမဲႏွင့္ ဝက္လုပ္ငန္း (သားသတ္လိုင္စင္) ေလလံေရာင္းခ်ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရံုး၌ ျပဳလုပ္ရာ ၾကမ္းခင္းေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမရွိေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမရွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမဲလိုင္စင္ၾကမ္းခင္းေစ်းမွာ က်ပ္ ၁၃၀ သိန္း ျဖစ္ၿပီး ဝက္လိုင္စင္ ၾကမ္းခင္းေစ်းမွာ က်ပ္ ၁၁၀ သိန္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူက ၃ ေယာက္ရွိတယ္ အဓိကေတာ့ ၾကမ္းခင္းေစ်းက မ်ားေနေတာ့ မႏုိင္ၾကတာေပါ့ေနာ္၊  သူတို႔အတြက္ မကိုက္ႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး မေလွ်ာက္ႏုိင္ၾကတာပါ’’ ဟု ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ဦးဇိန္က်ဳံးေထာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးႀကိမ္အျဖစ္ ေလလံေရာင္းခ်ပြဲျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ၾကမ္းခင္းေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမရွိသည့္အတြက္ လမ္းညြန္မႈေပးႏုိင္ရန္ အထက္သို႔တင္ျပထားသည္ဟု ဦးဇိန္က်ဴံးေထာင္းကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply