ဖလမ္း – ရိဒ္လမ္းပိုင္း ရာသီမေရြးသြားႏုိင္သည့္ လမ္းအျဖစ္ အဆင္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ – ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိ႕သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ (၆၄) မိုင္ (၂) ဖာလုံရွည္လ်ားေသာ ကားလမ္းကို ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ကတၱရာလမ္း (သို႔) ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း ၏ေမးျမန္းမႈကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္း မွ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကတၱရာလမ္း (၂) မိုင္ (၇) ဖာလုံခင္းျခင္း၊ ေက်ာက္လမ္း (၁) မိုင္ခင္းျခင္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္း (၅) ဖာလုံခင္းျခင္း၊ ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာ (၁) မိုင္ (၂) ဖာလုံခင္းျခင္း၊ သံကူကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သာမန္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္းရံပုံေငြက်ပ္ (၁၅၉၇.၅၁၉) သန္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းရံပုံေငြက်ပ္ (၂၆၅.၄၅၉) သန္း၊ စုစုေပါင္း (၁၈၆၂.၉၇၈) သန္းကို ထည့္သြင္းလ်ာထားေတာင္းခံထားျပီးေတာ့ ရံပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ျပီး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့လမ္းပိုင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ တင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖလမ္း – ရိဒ္ လမ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္လမ္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလဆန္းပိုင္းအထိ လမ္း၏ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွာ ကတၱရာလမ္းအဆင့္ (၇) မိုင္ (၃) ဖာလုံ၊ ေက်ာက္လမ္းအဆင့္ (၅၅) မိုင္ (၇) ဖာလုံႏွင့္ ေျမသားလမ္းအဆင့္ (၁) မိုင္တို႔ျဖစ္သည္။

ဖလမ္း- ရိဒ္လမ္းပိုင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ ရံပံုေငြ (၆၈၇.၅၁၄) သန္းျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၁) ဖာလုံခင္းျခင္း၊ Guard-rail (၂) မိုင္ (၃) ဖာလုံကာရံျခင္း၊ သံကူကြန္ကရစ္ေရထုတ္ျပြန္ (၅) စင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သံကူကြန္ကရစ္ပိုက္ ေရထုတ္ျပြန္ (၃၄) လုံးျပဳလုပ္ျခင္း၊ Short Wall ႏွင့္တြဲလ်က္ Precast Drain (၃၂၈) ေပအရွည္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံႏွင့္တြဲလ်က္ သံကူကြန္ကရစ္ ေရထုတ္ျပြန္ (၁) စင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္း (၂၄၇၃) ေပအရွည္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံ (၁၅၁) ေပတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ မိုးဒဏ္ေတာင္ျပိဳေျမဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ သာမန္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply