ခ်င္းျပည္နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏုိင္သူ (၃) ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ မတူပီႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးႏုိင္သူ (၃၀၀၅၅) ဦးေရရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔ကစ၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မဲစာရင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ ကပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးႏုိင္သူ (၁၇၆၀၄) ႏွင့္ ကန္ပက္လက္တြင္ (၁၂၄၅၁) ဦးေရရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

“လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာမဲေပးႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့လုပ္တယ္ ျပီးေတာ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူေတြ မဲေပးခြင့္ မဆံုးရံႈးေအာင္ အဲဒါေလးေတြ မဲစာရင္းလာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲရံုအဖြဲ႔ေတြေရာ၊ ရပ္ေက်းေတြကေရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးနိုင္ဖို႔ရယ္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့လူ မဲေပးဖို႔မဆံုးရံႈးဖို႔ ဒါေတြကိုလည္းလုပ္သြားမယ္၊ လြတ္လပ္မ်ွတျပီး မဲေပးခြင့္ရရွိဖို႔ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္၊ မဲရံုအဖြဲ႕ေတြက အဓိက ၾကီးၾကတ္ၿပီး ပ့ံပိုးေပးသြားမယ္” ဟု ဦးလင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကန္ပက္လက္ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ကစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးကာ ၎တို႔မွတဆင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ ေတြဆီ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးထဲမွ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး မဲရံုျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုမွ မဲရုံတစ္ရံုအတြက္ က်ပ္သံုးေသာင္းခြင့္ျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(CNDP)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)၊ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (NLD) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ပါတီတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး မတူပီၿမိဳ႕ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (CLD) ႏွင့္ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (NLD) တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply