အစိုးရက ခ်င္းျပည္ဖံြ ့ျဖိဳးေရးႏွင့္ က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တိုးျမွင့္မည္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလွထြန္း၊ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္တို ့သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ ့ဆုံစဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးႏွင့္ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တို ့ျမင့္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန ့က ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါး၊ ျမိဳ ့ေတာ္ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္က ခ်င္းျပည္နယ္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ေရးႏွင့္ တဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ယေန ့ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထိုသို ့ႏြားေနာက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ သိပၸံနည္းက်ေမြးျမဴရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တိုတက္ေမြးျမဴႏိုင္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးရရွိရန္ႏွင့္ ထြက္ကုန္ မ်ားကို ေစ်းကြက္ရရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို ့အတြက္လည္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနက ကူညီ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္ဟု သိရသည္။

ႏြားေနာက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ ့လုပ္ကိုင္ျပီး ထြက္ရွိသည့္ အသားမ်ားကို စည္သြတ္ဘူး စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာင္ျပီး ျပည္ပသို ့တင္ပို ့ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္အထိ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္ဟု အဆိုပါသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္ကလည္း က်မ္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ လုပ္ ကိုင္ေနေၾကာင္း ထို ့အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျပီး သြားလာေရးခက္ခဲေန သည့္ ေဒသအပါအ၀င္ တႏိုင္ငံလုံးအတြက္ က်မ္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ခန္ ့အပ္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟုသိရသည္။

ထို ့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးလွထြန္းက ခ်င္းျပည္နယ္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ လက္ဘက္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို တိုးခ်ဲ ့လုပ္ကိုင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ခ်င္းျပည္ နယ္ တြင္၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြား လာခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီး ဦးဟုန္းငိုင္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ဟားခါး- ဖလမ္း- ကေလး- လမ္းအေျခအေန၊ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.