အာဏာရ ပါတီေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပရမ္းပတာျဖစ္

0

မတူပီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စခုိင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမဲ အမ်ားဆုံး မရရွိသူ ၾက့ံဖြံ႕ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးအား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႕ထားမည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မလည္ ပတ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ စခုိင္းေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပဳ လုပ္ၾက ေသာ္လည္း ဒုတိယ မဲ အမ်ားဆုံး ရရွိသူ ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီကုိယ္စားလွယ္အား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ လုိက္ၾကသည္။

“ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမရွိေတာ့ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပရမ္း ပတာျဖစ္ကုန္တယ္၊ မုိးတြင္းဆုိေတာ့ တရြာနဲ႕ တရြာ လမ္းေပါင္း ရွင္းဖုိ႕ေတာင္ ဦးေဆာင္မည့္လူ မရွိ ေတာ့ဘူး၊ တျခား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥေတြ အားလုံးေပါ့” ဟု ေဒသခံ တဦး က ေျပာသည္။

စခုိင္းေက်းရြာသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆုံဆင္း၊ ပါမုိင္း၊ ေတာင္ဘူ၊ ပါခုိင္း ေက်းရြာမ်ားစု ဆုံရာလမ္း ေၾကာင္း ေပၚ တြင္ ရွိသည္။

အဆုိပါ စက္တင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴးအဆင့္ မွ ေစလႊတ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးအနက္ ENDP ကုိယ္စားလွယ္ Vantling က ၆ မဲ၊ ယူအက္စ္ဒီပီ ကုိယ္စားလွယ္ Rihlo က ၄ မဲ ႏွင့္ Victor က တမဲ အသီး သီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဆယ္အိမ္မွဴးအတြက္ ေရြးေကာက္ရာမွ ေစလႊတ္လာၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း မဲထည့္ၾကရာ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအျဖစ္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ တုိက္ရုိက္ခန္႕ အပ္ ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူအက္စ္ဒီပီပါတီ၀င္တဦးက ဆုိ သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ ၿမိဳ႕နယ္ကေနတဆင့္ ခရုိင္ အစုိးရက ျပည္နယ္သုိ႕ သတင္းပုိ႕ၿပီး ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“ အျဖစ္သေဘာေရြးေကာက္ပြဲပါပဲ၊ ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ကုိ တုိက္ရုိက္ခန္႕ထား တယ္ဆုိတာက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္စရာေတာင္မလုိဘူး” ဟု စခုိင္းရြာမွ ရပ္ရြာလူၾကီး ေမာင္ကဲ က ဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.