ကေလးျမိဳ ့ေလယဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အိမ္ေျခ ၁၆၅ ခန္ ့ေျပာင္းေရြ ့ခံရ

0

May 16, 2012 by khonumthungburmese

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးျမိဳ ့ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလယဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ ရန္ဆုိၿပီး ပင္လုံရပ္ ကြက္ ေန အိမ္ေျခ ၁၆၅ ကို ေျပာင္းေရြ ့ျပီး အိမ္ေျခတခ်ဳိ ့ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္တြင္ ေနရာျပန္လည္ ခ်ထားမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဤသို ့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားသည္ ၄င္းတို ့အိမ္ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေတာ္အသင့္ ရရွိၾကျပီး သာမန္ လူထု မ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္း သာရရွိ ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို ့အိမ္ေတြမဖ်က္သိမ္းခင္မွာ ယခင္ အိမ္ေနရာအက်ယ္အ၀န္းကို မတိုင္းေတာ့ဘဲ အိမ္အေျခအ ေနကိုဘဲၾကည့္ျပီး ေငြေပးၾကတယ္။ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ တအိမ္ေထာင္ အတြက္ အိမ္ေနရာကို အလ်ား ၈၀၊ အနံ ၆၀ ေပ သတ္မွတ္တယ္၊ တကယ္ေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ၆၀-၄၀ ေပ ႏွဳန္းနဲ႕ပဲ တိုင္းေပးတယ္၊ ေပ ၄၀ ျပန္ႏွဳတ္တယ္၊ ဒါသူတို ့ အတြက္ ေပါ့” ဟု ကေလးျမိဳ ႕ နယ္ခံ တစ္ဦး က ဆိုသည္။

ျပီးေတာ့ ပင္လုံရပ္ကြက္၌ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ အိမ္ေနရာ မည္မွ်ပင္ပိုင္ဆိုင္ေစကာမူ ေတာင္ဖီလာ တြင္ အိမ္ေနရာ တစ္ခုတည္းသာရရွိၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ အထိ အစိုးရက အိမ္ေနရာ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၆၅ ခန္ ့ရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရက အိမ္ေနရာသစ္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့သည့္ လူထုကိုယ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိျပီး ကေလးျမိဳ ့ေလယဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ ့ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးေတဇ ပိုင္သည့္ ပုဂံေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမွစတင္ျပီး တိုးခ်ဲ ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဖ်က္သိမ္းခံခဲ့သည့္ အိမ္ေျခ ၁၆၅ ထဲတြင္ ခ်င္းအိမ္ေထာင္စု ၁၆၀ ရွိျပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးႏိုးထန္ကပ္ထံ ယင္းကိစၥကို တင္ျပအေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက တစုံတရာ အေရးယူေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္မွ တာ၀န္ရွိတဦးထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းေလယဥ္ကြင္းတုိးခ်ဲ ့ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပင္လုံရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး ပါမန္းက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဖ်က္ဆီးခံမည့္ အိမ္ မ်ားကို ဓါတ္ပုံရိုက္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ လတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္ဖီလာ ဖက္သို ့ ေျပာင္းေရြ ့ရန္ အမိန္ ့ ထုတ္ျပန္ျပီး ေျပာင္း ေရြ႕ ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.