ပါတီနာမည္ကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ZNC ပါတီ တရား ၀င္တည္ေထာင္ခြင့္မရ

0

May 17, 2012 by khonumthungburmese

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က  ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ(ZNC) ၏ ပါတီအမည္ နာမကို လက္မခံေသာ ေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ မရေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ZNC ပါတီသည္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ZNC အစား အျခား ေသာ ပါတီနာမည္တခုခုျဖင့္ အစားထိုးရန္ မၾကာ ေသးခင္ရက္ ပိုင္းက အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္ဟု ZNC ဥကၠဌ ပူးက်င့္ရွင္းထန္က ေျပာသည္။

“ လံုး၀ ပယ္ဖ်က္တာေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး၊ ဒီနာမည္ကို မသံုးပါနဲ႔ တျခားနာမည္နဲ႔တင္ပါ၊ ဒီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး အဲဒါမတင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ မေလွ်ာက္ထားဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလို႔ဘဲ မွတ္ယူမယ္လို႔ေျပာတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားမရွိဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လက္မခံျခင္းျဖစ္ သည္ဟုသိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူးက်င့္ရွင္းထန္က “ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္တာဘဲ ေလ၊ ထင္ရွားေန တာ ဘဲ” ဟု ေျပာသည္။

ဇိုမီး(ခ်င္း)မ်ဳိးႏြယ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ အထက္ပိုင္း တီးတိန္ ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဓိက ေနထုိင္ၾကၿပီး ခ်င္း ဆို ေသာ အမည္နာမအစား မိမိတုိ႕ကိုယ္ကိုယ္ ဇိုမီး ဟု ေခၚဆိုသတ္မွတ္ၾကသည္။

ပူးက်င့္ရွင္းထန္း ဦးေဆာင္ေသာ ZNC ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ လက္ မခံေသာ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ အမည္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ ႏွင့္ တြန္းဇံ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ၂ ေနရာတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ZNC ပါတီကို စစ္အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ZNC အမည္နာမအား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ လက္မခံေသာေၾကာင့္ ၄င္းအစား အျခားေသာ ပါတီအမည္နာမ တခုခုကို ယခု ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ပူးက်င့္ရွင္း ထန္က ေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.