ကုမၸဏီ (၄) ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၄) သန္းခန္႔ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

0

By လားႏြန္ – ေနာ္ေ၀းကုမၸဏီတစ္ခုအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ (၄) ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းခန္႔ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ျမဳပ္ႏွံၾကမည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း စသည့္ က႑ (၄) ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကုိင္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ သည္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ နားလည္မႈ စာခၽႊန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္ ကေျပာ သည္။


ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွ Noway Power Co., Ltd. မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀)၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းတြင္ KL Amazing Co., Ltd. မွ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းတြင္ The Khumi Institute မွ က်ပ္ေငြ သုံးဘီလီယံႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ၀ဥ၊ ေကာ္ဖီမ်ားတန္ဖိုးျမႇင့္ရန္ စက္မႈ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ခ်င္းေတာင္ရတနာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း အသီးသီးရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (၇) ႏွစ္အထိ ေပးထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ လာေစရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲ (Chin State Investment and Products Fair 2019) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MCC) တြင္ မတ္ ၁၆ မွ ၁၇ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပင္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားက စိတ္၀င္တစား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းအတြက္ လမ္းပြင့္လာမည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply