၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဟားခါး – မတူပီ – ပလက္၀ ကားလမ္းမၾကီး အျပီးေဖာက္ လုပ္မည္

1

Paletwa-1

 

မုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႕ရွိမည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါးမွ မတူပီ – ပလက္၀ျမိဳ ့အထိ ဆက္သြယ္သြားလာသည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ စတင္ ေဖာက္ လုပ္ေနသည့္ လမ္း မၾကီးကို ၂၀၁၅- ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အျပီး ေဖာက္လုပ္ သြားႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” အခု မတူပီ- ပလက္၀ လမ္းမၾကီး ၂၈ မိုင္ေဖာက္ လုပ္ေနျပီ၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဆိုရင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေတြ၊ ကားေတြ သြားႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေတာ့ မွာ ပါ” ဟု ဖႏိုင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာ သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္း ဆက္သြယ္သည့္ ဟားခါးမွ မတူပီအၾကား ကားလမ္းကုိ အက်ယ္ ၂၈ ေပမွ ေပ ၄၀ အထိတိုးခ်ဲ ့ျပီး ထိုမွတဆင့္ ကတၱရာ လမ္း အျဖစ္ တိုးခ်ဲ ့ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လက္ေထာက္ ညႊန္းၾကား ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္က သည္။

 

” ကားလမ္းဘတ္ဂ်က္ထဲက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးမွ မတူပီ – ပလက္၀ ကားလမ္းတုိးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ရာထားပါတယ္ ” ဟု ေျပာ သည္။

 

ကားလမ္းကုိ ကုမၸဏီမ်ားမွ တုိးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းအေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ စဥ္တြင္  ေက်းရြာ အတြင္း ရွိ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးျပဳမည့္ ရပ္ရြာအတြင္း လမ္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေက်ာင္းဧရိယာတုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္းမ်ားလည္း သက္ဆုိင္ ရာႏွင့္ ညိွႏႈိင္းလ်က္ တပါတည္း အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

 

” အဲဒီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေက်းရြာအတြက္ အက်ဳိးျပဳသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ေတာင္းဆိုၾကပါ၊ က်ေတာ့္ အေနနဲ ့ လုပ္ႏိုင္တာရွိသလို၊ ျပည္နယ္အစိုးရအထိလည္း တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးရွိ တုန္း ေက်းရြာ အတြင္း တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးျပီး ဆုံးျဖတ္ၾကပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ ၾကိဳးစားမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရး မွဴးကဆိုသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပညနယ္တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ကားလမ္းလုိအပ္ေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာယင္ ေဒသ ထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္မွ ထြက္ကုန္မ်ား ခ်င္းျပည္နယ္အႏွံ႕ ကုန္းေၾကာ င္းျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ ၾကသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း အစြန္ ပလက္၀ၿမိဳ႕မွ တျခား ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕မ်ား သုိ႕သြားလာ လုိပါက ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္ သန္းၾကရၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မွ ေတာင္ ပုိင္း သို႕ သြားလုိပါက စစ္ကုိင္းတုိင္း ႏွင့္ မေကြးတုိင္းကုိ ျဖတ္သန္းရသည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. Paletwah-Matupi motor road construction had been started by Paletwa MP Pu That Hlaing and Matupi MP Pu Sang Ning round about in 1961 from Paletwa and stopped for what reason no one knows when General Ne Win looted the politicalpower iof the country from the costitutionally elected government of Prime Minister U Nu in Marh1962 thoughthe linement from Paletwa to Matupi was already made to be in all 136 miles.
    It is only after the lasp of 53 years that it will started again now and we hope that it will be completed being construted in 2015 on which year various townships in the Chin state could go to Paletwa by newwly constructed Chin state Highway from Haka to Paletwa to 67th Chin National Day celebration to be held in Paletwa. By then could Paletwa city be the center of the Chin people from India Burma and Banladesh as it located in its joint center of the Chin people from the 3 countries..

Leave A Reply