0

နယူေဒလီ UN ရံုးေရွ႕တြင္ ခ်င္းဒုကၡသည္ ရာနဲ႕ခ်ီ ဆႏၵျပ

UNHCR ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၁) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ notification interview ကိစၥကို သေဘာမတူသည့္အေနျဖင့္  အိႏိၵယေရာက္ ရာနဲ႕ခ်ီေသာခ်င္းဒုကၡသည္မ်ား UN ရံုးေရွ႕တြင္ ဒီကေန႕ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး နယူးေဒလီၿမဳိ႕ရွိ…

0

ကေလးၿမဳိ႕တြင္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ဖိုရမ္ျပဳလုပ္မည္

By Moe Kyaw – သံလြင္ (Citizen Empowerment Program) ႏွင့္ Triangle အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး “ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၈…