0

ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား အေလးထားပိုမိုေဖာက္လုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားအား အေလးထားၿပီး ပိုမိုေဖာက္လုပ္ေပးရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)…

0

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔မုဒ္ဦးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္

By လားႏြန္ – ခ်င္းလူမႈေရးအသင္း (All Chin Society-Yangon) မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ၿမ္ိဳ႕၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔မုဒ္ဦးသည္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္အတြက္ ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ All Chin…