0

မ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားပါ၀င္ေသာ “ မ႑ိဳင္ေလးရပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ’’ ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၊…

0

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေထာက္ပံ့

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ က်ပ္သန္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး (လူ/ကယ္/ျပန္) ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္…