0

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုး အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ထားရွိေရးအေျခခံမူခ်မွတ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မည္ – ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္

Zawgyi ဒီမိုကေရစီစနစ္အေျခခံမူမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အားလံုးကို အရပ္သားအစိုးရလ က္ေအာက္သို႔ ထားရွိႏုိင္ေရးအေျခခံမူခ်မွတ္ႏုိ္င္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယေန႔က်ေရာက္ေသာ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔တြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး (CNF) ဒု-ဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္ဆာေခါင္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္…

0

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ေဆးရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆို

Zawgyi By လားႏြန္ – ကေလးျမိဳ႕နည္းပညာတကၠသိုလ္ စက္မႈစြမ္းအင္ဌာန (Mechanical Power) ပဥၥမႏွစ္ေက်ာင္းသား တာန္ဒါလ္းမြန္းမာန္ (Tg Dal Mun Mang) ေသဆံုးသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ကေလးၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊…