ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း (၉) ခု တည္ေဆာက္မည္

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း (၉) ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်ာထား ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးသာဦးကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးၫြန္႔ဝင္းက ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ က်င္းေဒြး၊ မွန္ေတာင္၊ လဲပုံ၊ မၾကားအိမ္ႏူး၊ လုံအိမ္ႏူး၊ ငြန္းဇိုင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦးက ထိုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားမွ အခ်ိဳးက်ထည့္၀င္မယ့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္ (၁၉) ျမိဳ႕နယ္တြင္ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း တင္ဒါေခၚယူျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အျပည့္အ၀လႊမ္းျခံဳမႈမရိွေသးတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္ပါ၀င္ျပီး ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း (၉) ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်ာထားပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးသာဦးကေျပာသည္။

ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရိွႏိုင္ျခင္း၊ သြားလာရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေတာေတာင္ထူထပ္ျခင္း၊ အေ၀းဆက္သြယ္ေရးစခန္း ဆက္ေၾကာင္းတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အခက္အခဲမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း၀န္ၾကီးကဆက္ေျပာသည္။

ကန္ပလက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ မိုဘိ္ုင္းဖုန္းအသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမားေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ ေနာက္က်ေနရေၾကာင္း ကန္ပလက္ၿမိဳ႕မွ ဦးမနားရွင္းကေျပာသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးဆိုတာက တအားကိုလိုတာေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရးတို႔မွာ အမ်ားၾကီးလိုအပ္တယ္၊ ေက်းရြာမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးလို႔ရတဲ့ေနရာက ရိွကိုမရိွတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမရိွတဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး တအားခက္ခဲတာေပါ့၊ အားလံုးက ေနာက္က်က်န္ေနတယ္” ဟု ဦးမနားရွင္းကေျပာသည္။ ကန္ပလက္ျမိဳ႕ေပၚမ်ားတြင္ တာ၀ါတိုင္မ်ားစိုက္ထူေနေသာ္လည္း လိုင္းမိရန္ခက္ခဲေနသည့္အတြက္ အသံုးျပဳရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ခိုႏူမ္းသုန္ေတာင္ထိပ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတာ၀ါမ်ားထားရွိမည္ဆိုပါက ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply