ကေလးျမိဳ႕တြင္ FDA မွ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမီးရိႈ႕

0

By လားႏြန္ – ကေလးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ မွ (၄) လစာ မီးရိႈ႕ရန္က်န္ရိွေနေသးသည့္  ေဆး၀ါးမ်ား၊ စားသံုးကုန္မ်ားႏွင့္ အလွကုန္မ်ားကို FDA (အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန) မွ ယေန႔မနက္ပိုင္း ကေလးျမိဳ႕အေနာက္ေျမာက္ဘက္၊ ဆည္ၾကီးေခ်ာင္းအနား အမႈိက္ပစ္သည့္ေနရာတြင္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလးခရိုင္ FDA မွ စားေသာက္ကုန္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္တို႔ကို အႏၱရယ္ကင္းကင္းရွင္းရွင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ ပစၥည္းေတြသံုးႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး ယခုလို စားသံုးသူေတြအတြက္ အရည္အေသြးမျပည့္မွီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း FDA မွ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းအိကေျပာသည္။

“ဒီပစၥည္းေတြကေတာ့ သက္တမ္းလြန္တဲ့ေဆး၀ါးေတြ၊ သံုးစြဲရန္မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ သံုးစြဲရန္မသင့္တဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္တယ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးဖို႔က်န္ေနတဲ့ဟာ လာျပီးမီးရိႈ႕တာျဖစ္ပါတယ္၊ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ကေတာ့ (၁၂) သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္၊ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ FDA မွ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းအိကေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ FDA မွ ျပည္သူလူထုအတြက္ သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွိ/မရွိ ဆိုင္မ်ားအားေလ့လာစစ္ေဆးျပီး သိမ္းဆည္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ၀န္ခံကတိထိုးခိုင္းသည့္ အဆင့္မ်ားရိွသည္။

သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္သည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ပမာဏအလြန္မ်ားလွ်င္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းေကာ္မတီကိုတင္ျပျပီး ဆိုင္ပိတ္သိမ္းအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

FDA မွ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ဆုိင္မ်ားအား ေလ့လာစစ္ေဆးသည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply