ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0

By မိုးေက်ာ္ – ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ Carson ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ထိုကဲ့သုိ႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကားလမ္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၂၀၀) ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး လမ္းဦးစီး ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးအိုက “ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္မႈစစ္တမ္းကို ဇြန္လအထိေကာက္မယ္၊ အဲဒီၿပီးရင္ ဒီဇိုင္းေတြလာဦးမယ္ ဒီႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ေလာက္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္ ဒါေပမယ့္ အတိက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္မႈနည္းပါးေစေရး စစ္တမ္းမ်ားကို Cardno မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕အထိ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးေမာ္ေတာ္ကား လမ္းမိုင္အရွည္ (၁၂၄) မိုင္ရွိၿပီး ကေလးၿမိဳ႕၏အစ (၀) မိုင္ကေန (၉) မိုင္အပါအဝင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ထိ (၁၂၄) မုိင္ကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းသြား မွာျဖစ္ၿပီး (၉) မိုင္မွ (၁၂၄) မုိင္အထိကို လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာေပါင္း (၃၀) ကို ရြာအေရာက္ကြင္းဆင္းၿပီး စနစ္တက် ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply